BJØRVIKA: Køer og stillestående trafikk i rundkjøringene førte til lange forsinkelser etter at den nye Bjørvikatunellen ble åpnet. Men ikke alle blir rammet av dette.

MIDLERTIDIG TRAFIKKLØSNING: I BUSS OVER HAVNA

– Syklistene beholder inntil videre sykkelveien parallelt med Havneveien til operaen, men de har nå enda et godt alternativ i det å kunne sykle Mosseveien helt fram til Middelalderparken og Oslo gate, sier Kjell Solem i Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Busskaos ved Operaen

De utgående kollektivfeltene på Mosseveien er forlenget, det vil bety at bussene slipper en innfletting.

At bussene også får ungå morgenrushet ved å kjøre gjennom havna, er enda et godt argument for å la bilen stå om morgenen og heller sette seg på sykkel eller buss.