ØSTMARKA: Det var Østmarkas Venner som inviterte til guidet Østmarka-tur sist lørdag, og 38 turglade og vitebegjærlige møtte opp i regnværet. Flere av Østmarkas mange spennende hemmeligheter avslørt!

Steinar Saghaug, leder i Østmarkas Venner, forteller om turen hvor Østmarka-spesialisten Lise Henriksen fra Prinsdal var guide i det kuperte terrenget:

– Vi gikk til ukjente og spennede steder som bærer på hemmeligheter av historisk karakter og som naturfenomener. Alt i alt var det 21 stopp med orienteringer på den 12 km lange turen.

– Turen startet på Grønmo fyllplass som fram til 1965 var en del av Østmarka og som forhåpentligvis om ikke alt for lenge vil bli et grøntområde igjen for friluftsliv og idrett.

– De to plassene Nordre Skogen og Langbråten ligger nå begravd under fyllplassen. Den engelske konsulen Thomas Serwell eide begge plassene og ga spesielt Langbråten et flott innhold som ville stått i sterk kontrast til nåværende omgivelser, sier Steinar Saghaug.

Serwell anla en turvei til Trollkjerka – noen imponerende steinblokker som var nok et stopp på turen.

– Turen fortsatte i konsulens fotspor til speriderhytta «Tårnet» som opprinnelig var jakttårn for Serwell. Den er senere overtatt og restaurert av 2. Nordstrand speidertropp. Hytta er fortsatt i bruk.

– Vi fortsetter med «sjumilsteg» forbi Søldobla og Trollvann til Smalvannshulen som brukt som våpenlager for Milorg 13130 under krigen 1940-45.

– Så gikk vi opp de bratte trappene til Smalvann, hvor vi tok dagens bålrast - takket være medbragt tørr bjøkeved i sekken. Røde Kors - hytta «Bamsebo» med realistisk øvelse. En av deltakerne, som har vært aktiv i Oslo Røde Kors hjelpekorps i mange år, fortalte om hyttas tilblivelse.

– Vi fortsatte til Karismyr og vannkilden Dryppet, deretter «Solåsen». To søstre fra Scweigårdsgate dro hit hver uke i sommerhalvåret gjennom flere tiår, og anla blomsterhage mm. her. Bautastein med årstallet 1920 ble meislet inn. Stedet ble gjenoppdaget for noen år siden, og flere folk er her jevnlig og passer på blomster og vekster. Gjesteboken benyttes flittig.

Ole Opsahl fra Skullerud gård fortalte om sine opplevelser fra barndommen på dette stedet.

– Siste post på programmet er eneboeren Korpås-Olsens bosted like ved Solåsen. Korpås-Olsens bosted. Eneboeren og preparanten Olaf Olsen slo seg til her. Var læremester for Sverre M. Fjelstad. En liten minnestein er satt opp like ved. Her fikk turdeltagerne en helt unik opplevelse når Ole Opsahl på en selvopplevd og levende måte fortalte om sine besøk som ungutt hos Korpås-Olsen i den enkle hytta i fjellkløfta i Korpåsen.

– Så gikk turen forbi Østmarkas eldste løypeskilt tilbake til Grønmo med alle turdeltakerne i god behold – litt våtere, men mange nye oppdagelser og opplevelser rikere, avslutter Saghaug.