ØSTMARKA/YOUNGSTORGET: Det var Østensjø Rotary Klubb som under en tilstelning nylig overrakte Rotarybevegelsens utmerkelse til Steinar Saghaug for hans utrettelige arbeid for bevaring og positiv utnyttelse av Østmarka.

Steinar Saghaug er leder for Østmarkas Venner på 13. året.

– Han har i løpet av alle disse årene vært en markant skikkelse i forbindelse med vern og forvaltning av Østmarka, sier president i Østensjø Rotary Klubb, Hans Kristian Huseby.

Av viktige enkelthendelser Saghaug har vært en drivkraft bak kan nevnes ''Lekkasjesaken i Romeriksporten'' og''Markaloven".

– Saghaugs innsats på disse og mange andre områder er uvurderlig, sier Hans Kristian Huseby.

Støtte til markering

Østmarkas Venner arrangerer den 7. juni hvert år en minnemarkering for falne Milorgssoldater, ved bautaen på Sarabråten i Østmarka. Samtidig med Rotarys Paul Harris Fellow-pris ga Østensjø Rotary Klubb en sjekk på kr. 1 000.

– Et symbolsk bidrag til Østmarkas Venner for 7. juni arrangementet, i år faktisk for 43. gang, sier Huseby.

Under utdelingen ble det også påpekt at Saghaug også har gjort store innsatser både i Stortinget og Bystyret i Oslo, samt deltagelse i en mengde offentlig og veldedige utvalg og etater.

Saghaug er i dag daglig leder i Youngstorget Eiendom AS med Folketeaterbygningen og driver et utstrakt utviklings- og informasjonsarbeid knyttet til området rundt Youngstorget i Oslo.

Om Rotary-prisen

Rotary International er en upolitisk, humanitær, frivillig organisasjon som ble stiftet i 1905 av den amerikanske advokaten Paul Percy Harris. Paul Harris' idé slo etter hvert gjennom over hele verden.

Rotarys Paul Harris Fellow er en utmerkelse opprettet av Rotary International. Den består av et sertifikat, en medalje og en jakkeknapp.