Rune Gerhardsen: – Brudd på vedtak

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Ordførerkandidat Rune Gerhardsen (Ap) fra Nordstrand er helt klar i sin mening om Åsland-utspillet.

DEL

ÅSLAND: – Ny skytehall på Åsland er tidligere vedtatt av bystyret, og det er satt av 47,2 millioner kroner til hallen. Forslaget om skytehall i fjell kom til slutt opp som eneste mulige alternativ etter at en rekke andre muligheter ble forkastet. Bystyrets konklusjon var at en skytehall i fjell er eneste mulighet som lar seg realisere uten sterke konflikter med ulike miljøhensyn, sier Ap-politikeren.

– Når byrådet nå skrinlegger fjellhallalternativet, og i stedet skal utrede skytehall i dagen, betyr det at de skal utrede alternativer bystyret allerede har konkludert med er umulig å realisere. Dette er brudd med tydelige vedtak i bystyret, og et svik mot Nordstrand Skytterlag, som utrettelig og konstruktivt har samarbeidet med kommunen for å finne løsninger etter at de måtte flytte fra skytebanen i Prinsdal for flere år siden, sier Rune Gerhardsen.

Arbeiderpartiet mener bystyret må stå ved sine tidligere vedtak i denne saken, og sette av et tilstrekkelig beløp slik at byggingen av hallen kan settes i gang i løpet av 2011, for så å fullføres etappevis. Skytterlaget er innforstått med en slik løsning.

Nordstrand Skytterlag er landets største, og spiller en avgjørende rolle innenfor denne idretten som har landets tredje største utbredelse, etter fotball og ski.

Artikkeltags