Østmarka/Skullerud: – Det er rart å stå her i dag å skulle takke av deg etter så mange år sammen i styret i Østmarkas Venner, sa den nyvalgte lederen Johan Ellingsen da han takket av Steinar Saghaug.

– Det er rart for oss personlig som mennesker. Det er også en merkedag for Østmarkas Venner som organisasjon.

Og så er det jo som å hoppe etter Wirkola.

Ellingsen takket ham først som menneske.

– Vi er en rekke mennesker som gjennom dine 13 år som leder har satt utrolig pris på å ha deg som en entusiastisk, trygg, svært redelig og sikker kaptein på broen. Du har vært utrolig flink til å følge opp ansvaret med å være leder, innimellom to møter rekker du å sende lange mailer med uthevinger og rød skrift for å understreke viktige punkter og ikke skjønner jeg hvordan du har rukket alt. Du har alltid villet legge lista høyt og krevd faglig grundighet og god argumentasjon når uttalelser skal sendes til all verdens etater og vesener som vi legger oss ut med. At vi under din kyndige ledelse virkelig og bokstavelig talt har slått ring rundt Østmarka er jeg ikke et øyeblikk i tvil om. Din fortid som bydelspolitiker og dine kontakter og nettverk i hele det politiske miljøet har vært til stor nytte for oss. Jeg vil også framheve din teft for de politisk gode standpunktene de taktisk kloke vurderingene har vært av stor betydning. Så har vi heller måttet leve med dine stadige henvisninger til ”partiet” og’n Jens og sånt.

Ellingsen gikk gjennom en masse av det Saghaug har fått til i sin lange ledertid, og han la ikke skjul på at det til tider har gått en kule varmt. Men hele tiden har Saghaug gjort jobben sin grundig, sørget for at Østmarkas Venner har blitt tatt på alvor - og fått resultater.

LES OGSÅ: Østmarkas «vaktbikkje» sier takk for seg

– Du har løftet ØV fra en relativt ubetydelig organisasjon med ca 2000 medlemmer i 1998 til snart 4000 medlemmer i 2011. Det store løftet kom med all støyen rundt Romeriksporten der du og andre dyktige folk her i salen sto opp mot hele den politiske eliten – også i dine egne rekker – og vant igjennom til slutt. Du bidro til at det ble satt en standard for ivaretakelse av miljøhensyn ved store utbyggingssaker, og selv om du i ettertid ble kalt landets dyreste mann, er dette noe du virkelig kan være stolt av.

Og så Markaloven.

At Markaloven gikk gjennom Stortinget i september 2009 skal du også ha mye av æren for, vi vet at dette har vært et mål for deg i mange år.

Hedret

– Så Steinar, styret har for en gang skyld gått bak din rygg og vedtatt å foreslå for årsmøtet at du utnevnes til æresmedlem nr. 8 i Østmarkas Venner. Vi var alle skjønt enige om at din innsats har vært så formidabel at du fortjener å bli nevnt i årsmeldingens ”hall of fame” i alle år framover sammen med alle de andre som har gjort en uvurderlig jobb for Østmarka, avsluttet den nye lederen.

Og for at den avtroppede lederen skal ha noe å gjøre neste vinter, og sikkert mange vintere til, fikk han et par skøyter som han kan bruke både på Putttjern og Lutvann når isen er stålblå.