Vil «finne» syv millioner for å dekke stillingskutt

MÅ DEKKES:  Trine Eskeland, gruppeleder for Ap i BU på Søndre Nordstrand, mener det sentralt må «finnes» syv millioner for å dekke de foreslåtte stillingskutt i bydelen

MÅ DEKKES: Trine Eskeland, gruppeleder for Ap i BU på Søndre Nordstrand, mener det sentralt må «finnes» syv millioner for å dekke de foreslåtte stillingskutt i bydelen

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Denne og neste uke behandles Søndre Nordstrands elendige økonomi i Rådhuset. Ap vil «finne» syv millioner for å slippe stillingskutt.

DEL

RÅDHUSET/SØNDRE NORDSTRAND: – Bystyrets finanskomite behandler denne uken saken om bydel Søndre Nordstrands økonomiske situasjon., sier Trine Eskeland, APs gruppeleder i BU på Søndre Nordstrand.

Del på Facebook

– Et samlet BU stemte mot 17,6 av de foreslåtte stillingskuttene, og et flertall bestående av Arbeiderpartiet, SV, Krf og Venstre stemte mot samtlige av de 28,2 foreslåtte stilingskuttene i bydelen. Det samme flertallet ba også bystyret om å se på de tildelingene bydelen får til barnevern, i forhold til om Søndre Nordstrand er en bydel med særskilte utfordringer som ikke fanges opp i dagens tildelinger.

Stort overforbruk

Bydelen brukte i fjor 64 millioner mer på barnevern enn det man fikk tildelt gjennom kriteriesystemet, med den konsekvens at samtlige sektorer i bydelen har måttet gjennomføre store kutt.

LES OGSÅ: Kutter 28 nye stillinger i bydelen

I februar kom så kravet om å kutte ytterligere 28,2 stillinger i tillegg til de 21,8 stillingene som er vedtatt kuttet i årets budsjett – totalt 50 stillinger. Bydelsutvalget gikk imot disse nye kuttene, og bydelsdirektøren anket dette vedtaket til bystyret.

LES OGSÅ: Nekter å kutte i flere tilbud til befolkningen

Gruppeleder Trine Eskeland påpeker at de foreslåtte kuttene vil være katastrofale for bydelens befolkning:

– Hvis vi gjennomfører disse kuttene, vil det gå ut over de aller svakeste gruppene. Barn, funksjonshemmede og eldre vil få en dårligere hverdag. Bydelen driver allerede helt på grensen av det som er forsvarlig, og vi frykter at disse kuttene vil føre til lovbrudd, sier hun.

I finanskomiteen

Denen uken skal altså bystyrets finanskomité se på Søndre Nordstrands situasjon.

– Arbeiderpartiet og SV foreslår at bydelen får de 7 millionene som stillingskuttet er beregnet å koste. I tillegg foreslås det at bydelen får et år ekstra på seg til å gjennomføre den økonomiske handlingsplanen som skal bringe økonomien i balanse.

Nestleder i finanskomiteen, Rina Mariann Hansen (AP), sier at bydelen er inne på rett kurs, men at bydelsutvalget og administrasjonen må få den tiden som behøves til å gjennomføre en forsvarlig økonomisk snuoperasjon.

– Vi vil gi bydelen de syv millionene som trengs for å slippe å kutte disse stillingene. Å kutte 28,2 stillinger nå vil slukke noen branner, men på sikt gjøre situasjonen verre. De ansatte i bydelen er i en veldig presset situasjon, og vi ser en alarmerende økning i sykefraværet fra i fjor til i år. Ytterligere stillingskutt vil gjøre situasjonen dramatisk, sier Hansen.

Barnevern

I tillegg foreslår Ap og SV at man skal evaluere barnevernskriteriet i bydelenes kriteriesystem.

– Bydel Søndre Nordstrand har klart større andel av både minoriteter og barn og ungdom enn noen annen bydel. Vi har flere barn og familier som trenger hjelp av barnevernet enn noen andre. Når bydelen bruker så mye mer på barnevern enn det vi får tildelt, lurer vi på om vi får for lite penger, sier gruppeleder Trine Eskeland.

– Når vi nå viser med vårt forslag at det er mulig å finne penger i byrådets reviderte budsjett til å unngå å kutte disse stillingene i bydel Søndre Nordstrand, håper vi at andre partier vil støtte oss i det, sier Rina Mariann Hansen.

Saken skal opp i bystyret 15. juni, sammen med det reviderte budsjettet.


 

Artikkeltags