OSLO: – Det er en sammensatt vurdering ut fra pro forma-instruksen. I ektefelleintervjuet hadde de gjennomgående lite og motstridende kunnskap om hverandre, blant annet om sentrale begivenheter som når de møttes og når de ble gift. Vi setter spørsmålstegn om partene i det hele tatt tilhører samme husholdning, sier Snorre Sæther, områdeleder i Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI gjennomfører i tvilstilfeller hjemmebesøk hos parter som søker familiegjenforening. Dette ble ikke gjort i Espen og Parastoos tilfelle.

– Vi mener det er et så klart pro forma-avslag at det ikke var hensiktsmessig å bruke ressurser på dette, sier Sæther.

UDI mener ekteskapet ble inngått med oppholdshensikt, også med bakgrunn i et avslag på en asylsøknad som ble gitt i mai 2009.

– Familielivet ble innledet etter avslaget og det er et moment i seg selv, sier Sæther.

Inngåelse av et pro forma ekteskap kan i seg selv gi grunnlag for utvisning. Det er politiet som utfører både intervju og hjemmebesøk på vegne av UDI.

UDI får hvert år ca. 20.000 søknader om familiegjenforening. I underkant av 200 får pro forma-avslag hvert år.