- Jeg tror ikke det er så vanskelig for kirken å nå unge mennesker. Det er et spørsmål om å vise ekte omsorg og interesse. Ungdom er utstyrt med en avansert "bullshit-radar" og avslører fort konfirmantledere og prester som forsøket å være kule, men som egentlig ikke bryr seg om dem som enkeltmennesker, sier Espen Andreas Hasle (35) til kirkens egen hjemmeside.

Relasjonskapasitet

Han snakker om ressurser og "relasjonskapasitet" når han skal peke på hvordan kirkens ungdomsarbeid kan styrkes.

- Det krever mye å engasjere seg i andres liv. Det er det vi må gjøre dersom vi skal bli tatt på alvor av 14- til 18-åringene, sier Hasle.

Youth ministry

I USA har mange kirker utviklet "Youth ministry" med et eget gudstjenestelig tilbud til ungdom. Han tror denne tendensen vil vise seg også i menigheter her i landet.

- Ungdomsarbeidet er kirkens mest strategiske virksomhet, og satsing gir resultater. Det har heldigvis mange begynt å forstå også i Norge. Vi ser særlig at satsing på konfirmantundervisningen har betydning. og det er gledelig. Konfirmantundervisningen gir unike muligheter til å nå bredt ut, sier Hasle.

- En av mine viktigste oppgaver som ungdomsrådgiver i Kirkerådets stab blir å peke på de store mulighetene som ligger foran oss. Hele vår samtid forholder seg på mange måter til det åndelige. Det har vært et stort klimaskifte i forhold til det religiøse siden 1980- og -90-tallet. Da jeg var prest på Mortensrud diskuterte vi om vi skulle våge å tilby ungdommene forbønn. De tok det som det mest naturlige i verden, mens vi "halvgamle" problematiserte det, forteller Hasle.

18-30-utfordringen

- Tre ressursgrupper arbeider nå med 18-30-utfordringen; i Nord-Hålogaland, Stavanger og Oslo bispedømmer. På en fagkonferanse Menighetsfakultetet (MF) arrangerer i samarbeid med Kirkerådet 17. - 18. april, blir blant annet deres innspill presentert, forteller Hasle.

Han håper utdanningsinstitusjonene vil legge til rette for at ungdomsarbeid blir en egen karrierevei i kirken, og har i den sammenheng forventninger til MFs bachelor-studium Ungdom, kultur og tro.

Det finnes nå ungdomsråd og årlige ungdomsting i alle bispedømmer. Ved alle de bispedømmekontorene er det en ungdomskonsulent. Espen Andreas Hasle mener denne regionalt forankrede strukturen har bidratt til at Ungdommens kirkemøte (UKM) har fått stor betydning.