Gå til sidens hovedinnhold

Usikkert rundt Holtet-aksjon

Artikkelen er over 12 år gammel

Det var ikke flertall i byutviklingskomiteen for å støtte innbyggerinitiativet på Holtet. Neste uke skal saken behandles av bystyret.

HOLTET: Aksjonsgruppen for beboerne på Holtet ble opprettet høsten 2008. Gruppen mener at fortettingen på Holtet går for langt, og at intensjonene i Reguleringsplan for Holtet lokalsenter (2004) ikke blir ivaretatt. Beregninger gruppen har foretatt indikerer at Holtet vil få opptil 1800 boliger hvis utbyggingen fortsetter i samme tempo som nå. Aksjonsgruppen har bedt om at det nedlegges et bygge- og deleforbud inntil det er foretatt en ny politisk vurdering av reguleringsplanen. Aksjonsgruppen har fått rundt 900 underskrifter fra folk i nærområdet som støtter dette innbyggerinitiativet.

Byutviklingskomiteen behandlet saken 1. april, men det var ikke flertall i komiteen for å støtte innbyggerinitiativet. Kun SV og V ga sin støtte til et midlertidig bygge- og deleforbud. Den 22. april skal saken behandles i bystyret.

Rotete utbygging

- Jeg er uenig i det som har skjedd her. Det er for dårlig kvalitet på områdeutviklingen på Holtet. Vi må se på planen på nytt ellers vil vi se at området vil fremstå som rotete, sier leder for byutviklingskomiteen, Ola Elvestuen (V). Venstrepolitikeren mener flere elementer i planen må revurderes.

- Vi må se på byggegrenser for å sikre bedre utearealer, noen områder bør kanskje tas ut av planen og vi må se på utnyttelsesareal, byggehøyder med mer, sier Elvestuen og presiserer:

- Ingen er imot at Holtet skal fortettes, men fortettingen må foregå på en slik måte at området blir bedre, ikke dårligere. Det er jo bare å dra til Holtet så ser man det ikke er tilfelle slik utbyggingen skjer i dag.

Satser på bystyret

Hege Roaldset håper nå at partiene tenker seg grundig om før bystyret tar en endelig avgjørelse.

- Vi i aksjonsgruppen mener også at Holtet må fortettes, men det er måten det skjer på vi mener er hårreisende. De utnytter hver grønne lille flekk for å bygge blokker. Utbyggingen mangler kvalitet, sier Roaldset som mener enkelte partier skiftet mening etter et møte 30. mars, to dager før saken skulle behandles i byutviklingskomiteen.

- Vi fikk klare signaler om at H og Frp ville støtte initiativet. To dager senere fikk vi vite at de ikke ville støtte initiativet likevel, sier hun. Roaldset mener skiftet beror på tall som ble presentert fra utbyggeren JM Byggholt.

- Byggholt hevder at det er feil i vårt tallmateriale og har foretatt egne beregninger over hvor mange boliger som vil komme på Holtet. Men jeg mener at de selv har feil i sitt tallmateriale, sier aksjonslederen. Byggholt har delt Holtet inn i ulike soner og kalkulert hvor mange boliger det lovlig kan bygges på hver tomt.

- Jeg tok en tur for å kikke på disse tomtene og jeg fikk ikke tallene deres til å stemme. På en av tomtene sier Byggholt at det skal være maksimalt 24 boliger. I dag er det allerede over 40 boliger på denne tomten, sier Roaldset som også vil benytte anledningen til å takke for all støtten aksjonsgruppen har fått i nabolaget.

Mener tallene er feil

Trond Lilleengen, prosjektsjef i Byggholt mener aksjonsgruppens påstander er basert på forutsetninger som ikke er riktige.

- De tar utgangspunkt i én av eiendommene som er under utbygging, hvor to hus er erstattet med 30. Men denne eiendommen er spesiell for den var veldig stor og inneholdt få hus, sier Lilleengen. Han mener at denne tomten, som ligger i Pareliusveien, ikke kan legges til grunn for slike beregninger.

Holtet har 120 boliger i dag. Byggholt mener at en sannsynlig beregning vil være at Holtet får cirka 300 boliger i 2030. Dette tallet står altså i skarp kontrast til aksjonsgruppens beregninger som anslår at antall boliger i området kan bli så mange som 1800.

- Vi har sett på hva som vil skje hvis man river alt innenfor planen og erstatter det med nytt, da vil man få cirka 500 boliger. Men det er jo lite trolig at alt blir revet, sier prosjektsjefen og legger til at reguleringsplanen for Holtet er en av de strammeste fortettingsplanene i Oslo.

- Reguleringsplanen for Holtet er bare fem år gammel. Det må også handle om forutsigbarhet for utbyggere. Vi anså planen som såpass gjennomarbeidet og god at vi enkelt kunne starte en utbygging i tråd med planen og nettopp slippe en slik prosess som vi ser her. Det er helt nødvendig at vedtak som får såpass alvorlige konsekvenser er basert på fakta, sier Lilleengen.

Støtter seg til PBE

Trine Skarvang (Frp) i byutviklingskomiteen sier at det sprikende tallmaterialet beror mye på hvilken størrelse på boligen man legger til grunn.

- Aksjonsgruppen tar utgangspunkt i minst mulig boliger, da vil man jo kunne få plass til flere, sier hun og legger til:

- Frp er hovedsakelig imot bygge- og deleforbud, det gjelder alle saker. Bystyret vedtok for fire år siden at knutepunkt, slik som Holtet, skal bygges ut. Dette ble bekreftet i kommuneplanen. De som eier tomter må også ha en viss forutsigbarhet, sier Skarvang.

Byutviklingskomiteens Hermann Kopp (H) sier at det ikke stemmer at tallene fra Byggholt avgjorde at Høyre gikk imot innbyggerinitiativet.

- Aksjonsgruppen har gjort en meget god jobb, og vi har tatt deres synspunkter alvorlig. Dette er en sak som vi har jobbet mye med og konklusjonen er klar: vi er nødt til å la planen leve. Dette er en nesten ny plan og vi må gi den en sjanse. Vi har mottatt mye forskjellig tallmateriale, men til syvende og sist lytter til vår egen fagmyndighet som er Plan- og bygningsetaten. De sier at tallene fra innbyggerinitiativet ikke holder mål. Vi har også et ansvar for å gi utbyggere og de som vil ha boliger forutsigbarhet, sier Kopp som likevel er bekymret for de trafikale forhold i området.

- Komiteen vedtok at man trenger en nærmere analyse av trafikksituasjonen som ikke er god. Og det vi også påpekte er at PBE må være strenge på å følge opp planen som foreligger, avslutter Kopp.