– Vi har ikke narkorazzia på skolene

 – Når vi har narkotikaaksjoner på skoler, er det etter en samarbeidsavtale mellom Utdanningsetaten og politiet, sier Gro Smedsrud, stasjonssjef på Manglerud.

– Når vi har narkotikaaksjoner på skoler, er det etter en samarbeidsavtale mellom Utdanningsetaten og politiet, sier Gro Smedsrud, stasjonssjef på Manglerud. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Stasjonssjef Gro Smedsrud på Manglerud politistasjon reagerer sterkt på medieoppslag hvor det går frem at politiet har skremmende narkotika-razziaer på skolene.

DEL

Manglerud: – Razzia er faktisk ikke et begrep politiet bruker , sier hun.

– Det er laget en samarbeidsavtale mellom Oslo kommune Utdanningsetaten og Oslo Politidistrikt hvor det blant annet heter at avtalens formål er å ”styrke og videreutvikle rusmiddelforebyggende tiltak i grunnskolen og de videregående skole ved minst et årlig forebyggende besøk med narkotika-hund, sier Smedsrud. På bakgrunn av den samarbeidsavtalen ønsker skolene at vi har narkotikaaksjoner på skolene og tar kontakt ved behov. Formålet med disse aksjonene er å tydliggjøre skolens og politiets holdninger mot narkotika, øke bevissheten rundt konsekvensene ved bruk av narkotika og få elevene til å forstå at bruk alltid er forbundet med risiko, sier overbetjent Dag Harald Drevsjø.

-Vi har med andre ord et samarbeid med skolene om temaet rus, og når skolene tar kontakt med oss, viser at de er opptatt av problemet og vil gjøre noe med det. Det er med andre ord forebyggende arbeid vi gjør , og å forebygge er en av politiets viktigste oppgaver.

– Men er bruk av hund i skoleaksjoner, slik det har fremkommet at det er gjort på Holtet, en vanlig fremgangsmåte?

– Riktignok ankommer vi uanmeldt, men når vi kommer til skoler, får elevene i klasse-rommene opplysning om at det skal gjennomføres en under-søkelse med hund, og de som av forskjellige grunner ikke vil være med på dette, kan få gå ut på gangen.

– Men da viser de vel at de har noe å skjule?

– Det kan være flere grunner til at folk ikke vil komme i kontakt med hunder. Når de kommer ut på gangen, blir de møtt av en av våre tjenestemenn som tar en samtale. De er så godt skolert at de raskt avdekker om elevene har noe å skjule.

– Og vi har jo ikke disse aksjonene for å ta noen, sier Drevsjø som er leder av forebyggende avdeling på Manglerud politistasjon.

Positive elever

– Både skolene og elevene vi har vært i kontakt med er positive til de narkotikaaksjonene vi har. På Bjørnholt for eksempel har elevene sagt at de setter pris på denne innsatsen fra politiet for de aller fleste elevene ønsker et rusfritt miljø på skolen sin, sier Smedsrud.

– De sier skolene ikke kan få slutt på eventuel l narkotikabruk blant elevene om det ikke blir gjort bevisste tiltak fra politiet. De vil kort og godt at vi skal komme. Da føler de seg trygge.

Ikke ransaking

– Og det er heller ikke snakk om at vi driver ransaking av elevene. Om det hadde vært så at vi skulle undersøke hver enkelt elev, måtte vi ha en kjennelse for ransaking, sier stasjonssjefen som legger til at de har med seg fagkonsulenter fra barnevernet når de er på slike besøk på skoler.

Manglerud-politiet gjennomførte i 2010 fire slike forebyggende narkotikaaskjoner og hittil i år har vi hatt to. Det er svært sjelden det har blitt gjort fun n eller kommet over brukere , men det kan jo skyldes at elevene vet at oppdagelsesrisikoen er stor.

Politiet vil for ordens skyld nevne at det ikke ble gjort narkotikafunn ved aksjonen på Holtet som medieoppslagene er gjort på. 

Artikkeltags