- Det som fenget meg umiddelbart da jeg ble oppmerksom på Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb og som gjorde at jeg meldte meg inn, er arbeidet klubben gjør for å bedre livssituasjonen for kvinner og barn, ikke minst lokalt på Nordstrand, sier Anne Margrete og Bjørg.

Soroptimist er latin og betyr «søster» og «best»; Sammen skal vi forsøke å gjøre det beste for våre søstre! For meg gir dette mening. Det er mange kvinner som ikke har og aldri har hatt samme muligheter som vi i Norge er så heldige å ha. Det at vi sammen bidrar til å bedre livssituasjonen for kvinner og barn, både nasjonalt og internasjonalt er inspirerende og givende. Brennaktuelt nå er arbeidet vi støtter opp om, knyttet til flyktninger fra Ukraina som bosettes i vårt lokalmiljø.

Soroptimistene er et nettverk av sosialt engasjerte kvinner med forskjellig bakgrunn og yrker som arbeider for å gjøre kvinner og jenter i stand til å bedre sine livsvilkår!

Vi trenger å bli mange flere som bidrar i dette viktige arbeidet, både lokalt og internasjonalt.

Soroptimistene er en av 143 organisasjoner i verden som har generell rådgivende status i FN og er akkreditert i Europarådet. Soroptimistene International har rundt 72.000 medlemmer i 121 land.

Hyggelige klubbkvelder med tidsaktuelle og relevante foredrag, bidrar også til at blikket løftes utover egen hverdag.

Under Nordstranddagene i juni stod vi med stand på Sæter og det var mange som viste interesse for vårt arbeid og ønsket å bli bedre kjent med oss.

Vi inviterer deg til et orienteringsmøte tirsdag 13. september klokka 19 i Nordstrandhuset. Da får du mulighet til å bli bedre kjent med oss og hva vi arbeider med i Oslo-Nordstrand Soroptimistklubb.