Gå til sidens hovedinnhold

Nytt styre i Oppsal Arbeiderpartilag

Artikkelen er over 1 år gammel
Innsendt

Onsdag 12. februar avholdt Oppsal Arbeiderpartilag årsmøte i Oppsal samfunnshus.

Stortingsrepresentant Arild Grande innledet til debatt om " Sosial dumping og usikkerhet i arbeidslivet". Grande ga en oversikt over problemene knyttet til økende arbeidslivskriminalitet, nulltimerskontrakter og bruddene på arbeidsmiljøloven de senere årene. Det ble en livlig debatt om tiltak som må settes inn for å snu denne utviklingen.

Oppsallaget deltok aktivt i valgkampen i 2019, med stands, husbesøk, T-baneaksjoner med mer.

Lagets medlemmer deltar i bydelsutvalg og bydelsutvalgets komiteer, og deltar i driftstyrer i skoler og i barnehager.

Årsmøtet vedtok to uttalelser: "Styrk grunnbemanning og kompetanse i Oslos sykehjem" og "Styrk tilbudet av hjemmetjenester til eldre brukere med et omfattende bistandsbehov"

På årsmøtet ble Randi Vollmerhaus gjenvalgt som styreleder.