Obos har den siste tiden måttet tåle diskusjon om selskapets rolle som boligutvikler og samfunnsaktør. I forkant av årets generalforsamling er det varslet et «medlemsopprør» der kritikken rettes mot mange områder. Et av områdene som har blitt problematisert er det ansvar som selskapet over tid har tatt som sponsor og støttespiller for idrett og organisasjonsliv i Oslo og nasjonalt.

Vi representerer noen av de mange klubbene i Oslo-idretten som mottar støtte fra Obos. Vi vil med dette innlegget overhodet ikke ta stilling til de diskusjoner som pågår, og vil ikke mene noe om kritikken er berettiget eller ikke. Det vi derimot ønsker å få fram er hvor viktig støtten fra Obos er for å kunne opprettholde tilbud for barn og unge og for toppidrettsdrift i hovedstaden.

Obos er en av få aktører i Norge som har økonomi og vilje til å gi støtte uten altfor høye krav til å måtte «regne dette hjem» i forhold til mersalg og profilering. Med sin eierstruktur og sin strategi hvor det avsettes en fast prosentandel av overskudd til sponsorater er de i denne sammenheng en unik aktør.

Støtten fra Obos gir oss mulighet til å øke og utvikle det tilbudet vi gir til medlemmene våre. Det være seg til fotballskoler, turneringer, støtte til utvikling av jentefotballen, til å skape møteplasser og arrangementer rundt kamper, støtte til materiell og utstyr osv.

Samarbeidet gir også Obos-medlemmer rabatter på fotballskoler, sesongkort etc. som arrangeres av klubbene. Dette utgjør store summer totalt for medlemmene pr. år.

Obos fortjener stor ros for det ansvaret de har tatt under pandemien, blant annet ved å ikke redusere noen av sine sponsorater selv om leveransene det ble betalt for uteble, og ved å øke potten i Obos sitt jubelprosjekt der idrett, kor og korps kan søke støtte om jubelstøtte til 40 millioner kroner. Totalt fikk 210 lag og foreninger i Oslo ekstra støtte på 17 millioner kroner via denne ordningen i fjor. Dette er midler som for mange var helt avgjørende for å kunne opprettholde driften og komme seg gjennom koronaperioden.

Det er ingen hemmelighet at det er krevende å få økonomien i et idrettslag til å gå rundt. I et «tørt» sponsormarked er det vanskelig å se andre aktører som kan komme på banen og erstatte det bidraget Obos gir til lokalidretten. Vi er derfor bekymret for at en nå velger å endre sponsorstrategien. Vi håper at også Obos-medlemmene ser hvor viktig og positivt det er både for Obos og beboerne i Oslo at samarbeidet opprettholdes.