Bydel Østensjø skal i samarbeid med Nordstrand og Søndre Nordstrand bydeler opprette et værested for rusavhengige på Langerud. Vi har fått med oss at noen er kritiske til dette, både på sosiale medier og i henvendelser til oss som er politikere i Østensjø. Vi er ganske sikre på at bekymringen til folk er ubegrunna. Tvert imot er vi veldig glad for at vi nå har kommet så langt at vi forhåpentligvis får åpnet værestedet i løpet av høsten i år, og vi håper at vi klarer å skape et langt bedre tilbud til rusmisbrukere i våre bydeler enn det vi har i dag.

Tilbudet til rusavhengige har i alle år vært altfor dårlig. Folk blir behandla for rusavhengigheten, men får svært lite hjelp til å bygge meningsfulle liv uten rusen. Noen går også i årevis på erstatningsmedikamenter, men uten at hverdagen erstattes med et liv med meningsfullt innhold. Mange sliter med store helseutfordringer, som de også trenger hjelp til. Dette er kanskje den aller mest sårbare gruppa vi har i samfunnet vårt, og som ikke er blant de som roper høyest for sine rettigheter. Derfor er vi veldig glad for at byrådet har bestemt at tilbudet skal desentraliseres og styrkes, og for at vi får muligheten til å bygge opp et tilbud til denne delen av befolkningen som bor i våre bydeler.

Innbyggerne i Skullerud-området har ingen grunn til å bekymre seg. De som skal bruke værestedet i Østensjø er rusmisbrukere, men ikke farlige. De kommer til Skullerud for å få hjelp til å mestre livene sine, helsa si og de sosiale behovene de har. De kommer ikke dit for å forulempe naboene til værestedet. Værestedet vil være bemannet av folk med kompetanse, og vi er ganske sikre på at de mange dyktige folkene som jobber med rusmisbrukere i Østensjø, vil være med og bidra til at dette blir et fint sted å være for målgruppa og for å sikre at det er gode relasjoner med nabolaget.

Årsaken til at valget falt på den gamle barnehagen ved Langerud sykehjem er rett og slett at der har kommunen ledige lokaler som passer til bruken, og samtidig fordi den er rimelig greit tilgjengelig for brukere fra alle de tre bydelene.

Vi ser at demografien på Skullerud trekkes fram som et argument for at værestedet burde vært lagt et annet sted. Vi er sikre på at den gruppa som skal bruke værestedet er lite interessert i kontakt med eventuelle kriminelle miljøer i Østensjø. Og for de av ungdommene som bor i området, som kanskje mener det er kult å dope seg, så kan kanskje brukerne av værestedet vårt være en tankevekker i forhold hvor lite kult det er med dop på lang sikt.

De aller fleste innbyggerne i Skullerud-området er dessuten akkurat sånn som gjennomsnittsbefolkningen. De er ikke kriminelle, fattige eller spesielt utsatt på andre områder. Den levekårsvariabelen som er mest ulik mellom Skullerud og resten av bydelen, er andelen barnefamilier med lav inntekt. 17 prosent av barna i delbydelen vokser opp i familier med lav inntekt mot 7 prosent av alle barna i Østensjø. Dette gjør ikke disse familiene verken til kriminelle eller nødvendigvis dårligere stilt på andre områder. Bydelen har satset tungt på folkehelse i Skullerud-området for å støtte opp om nettopp disse barna og familiene deres. Vårt poeng er at de fleste på Skullerud har samme livsvilkår som de fleste på Godlia, Manglerud og Bøler. Å snakke ned et nabolag er en dårlig måte å skape gode lokalmiljøer.

Vi håper brukerne av værestedet vårt kommer til å føle seg velkommen i bydelen vår, og at de ikke skulle få den oppfatningen at folk flest helst ikke vil ha dem i nærheten av seg. Og vi håper så mange som mulig av dem kommer til å finne seg til rette på værestedet, få hjelp til de utfordringene de har og meningsfulle aktiviteter i hverdagen. Det skal i alle fall ikke stå på oss som er SV-politikere i Østensjø.