Gå til sidens hovedinnhold

Økt satsing på yrkesfag

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge trenger flere yrkesfaglærte og etterspørselen for yrkesfaglærte i norsk yrkesliv er høyt. Frem mot 2030 ser vi et stort underskudd av kompetente fagarbeidere i flere bransjer. Dette gjelder blant annet innen bygg‐ og helsefagene. Oslo by trenger både varme og kyndige hender.

Vi går gjennom et grønt skifte, og innenfor helseteknologi vil endringene bli store. Innen bygg- og anleggsbransjen vil for eksempel den teknologiske utviklingen gi mange nye digitale trådløse alternativer på felt vi ikke ser som naturlige i dagens tankesett. I framtiden vil vi minste noen yrker og få nye yrker. Yrkesfagene vil bidra sterkt i denne omstillingen.

Mer attraktive yrkesfag og at flere elever fullfører og bestå

Oslo Høyre mener det er nødvendig å styrke yrkesfagssatsningen i Oslo, slik at flere av våre ungdommer som velger yrkesfag, fullfører og består. Mye bra har skjedd de siste årene, blant annet av regjeringen gjennom økt fokus på yrkesfagene og en statlig økning av lærlingtilskuddet. For å gjøre yrkesfagene mer attraktive for elever, samtidig som man øker kompetansen hos yrkesfaglærte, bør yrkesfaglærte med fullført fagbrev få to tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.

Bedre samarbeid med næringslivet for å få flere elever ut i praksis

I Oslo har flere skoler store vansker med å få elever ut i praksis i faget yrkesfaglig fordypning i bedrift. Flere fag sliter også med mangel på læreplasser, eksempel på dette er helsefag og elektrofag.

Elevene som ikke får læreplass, får tilbud om VG3 på skole. I Oslo i dag får skolene samme sum for elever på VG3 i skole som på andre trinn, men må betale for fagprøven, som for elektrikerfaget utgjør 10% av tilskuddet. Byrådet må sikre at elever som må ta VG3 i skolepraksis i bedrift som del av opplæringsåret. Dette gjelder et fåtall elever og må gjøres attraktivt for bedriftene. Oslo Høyre vil jobbe for at flere ungdommer velger yrkesfag, og at det skaffes flere lærlingplasser.

I Oslo Høyre vil vi:

• Fortsette å utvikle flere YSK-løp på videregående skole der elevene både får fagbrev og studiekompetanse.

• Gjøre fellesfagene mer relevante til yrkesopplæringen.

• Innføre vekslingsmodell på flere videregående skoler der elever veksler på å være i bedrift og ha undervisning.

• At yrkesfaglærte med fullført toårig læretid skal få to tilleggspoeng ved opptak til høyere

utdanning.

• Midler fra områdesatsningene brukes som tilskudd til virksomheter som tar inn ungdom som lærlinger og/eller som praksiselever.

• Yrkesfaglærere må ha en jevnlig oppdatering av gjeldende standarder i næringslivet, med

hospitering i bedrift minimum hvert 5 år.

• Ved offentlige ansettelser skal yrkeserfaring og yrkeskompetanse verdsettes mer enn i dag