Olsen på Bryn får ikke tilbake skjenkebevillingen

Klagen fra Olsen på Bryn avvises, men Oslo kommune har feiltolket sine egne regler, mener eksperter.