Gå til sidens hovedinnhold

Om bydelspolitikere, godtgjørelse og grådighet

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Nordstrands blad 14. november beskylder Erik Hollie fra Rødt meg for å være grådig. Han begrunner dette med at jeg har stemt for at BU-medlemmene skal få godtgjørelse etter den høyeste satsen. Holli påpeker at jeg i konstitueringen av BU i år erkjente å ha stemt mot høyeste sats i 2015. Det er korrekt, men han nevner ikke min begrunnelse for å endre syn – nemlig at jeg hadde undervurdert arbeidsmengden.

I 2018 fikk jeg utbetalt kr. 20.711 for å være gruppeleder for Nordstrand MDG i bydelsutvalget. Det ble avholdt 11 møter. I tillegg deltok jeg på møtene i Arbeidsutvalget som ubetalt observatør. Jeg vil anslå at det tar minst åtte timer å forberede seg til hvert BU-møte. I tillegg kommer tidsbruk for forankring i partigruppe og styre. Som gruppeleder har man ansvar for samordning og presentasjon av partiets politikk. Jeg erfarte at det var en stor jobb.

Hvis bydel Nordstrand hadde vært en egen kommune, hadde den vært blant Norges folkerikeste. Da er det et tankekors at kommunestyrerepresentanter i andre kommuner får atskillig mer i godtgjørelse enn hva bydelspolitikerene i Oslo får. I Asker får gruppeleder pr. i dag kr. 112.806.

Jeg ønsker en diskusjon om godtgjørelsene til folkevalgte velkommen. Jeg mener at BU-medlemmer og gruppeledere kan ha differensierte satser. Observatører i Arbeidsutvalget bør ha samme godtgjørelse som medlemmer, noe et enstemmig Nordstrand BU gikk inn for i forrige periode og som ble nedstemt av Høyre og Arbeiderpartiet i Bystyret.

Vi i MDG Nordstrand mener det er et demokratisk problem hvis bare folk med høy utdannelse og høy lønn har råd til å være aktive politikere. Vi mener det er med på å bidra til et økende skille mellom dem som styrer og dem som blir styrt. Grasrotmedvirkning er en forutsetning for at vi klarer å styre skuta mot et bærekraftig samfunn. Da må folk ha god nok kompensasjon slik at de har råd til å delta.

Utover det er vi gjerne med på en diskusjon om at enkelte politikerlønner pr. i dag virker urimelig høye.