Nordstrands Blad har fulgt arbeidene med Østensjøbanen og byggingen av tunnelen tett, og har tidligere skrevet om at Østensjøveien har måttet stenges flere ganger i første kvartal i 2023.

I februar ble nye bruelementer heist inn i flere seksjoner, og denne måneden ble nok en milepæl nådd da ny T-banebro ble støpt.

Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye den siste delen av Østensjøbanen, mellom Brynseng og Hellerud. Strekningen ble bygd i perioden 1923–1926, og den nye Hellerudtunnelen på 385 meter vil gi mulighet for høyere hastighet.

I første omgang vil farten øke fra 30 til 50 kilometer i timen og senere når Sporveiens nye signalanlegg tas i bruk, er målet å komme opp i 60 km/t.

Fakta om fornyelsen av Østensjøbanen

  • T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner fornyes med ny T-banetrasé, ny tunnel og to nye bruer
  • Bakgrunnen for oppgraderingen av Østensjøbanen er at T-banestrekningen Etterstad–Hellerud har en nesten hundre år gammel infrastruktur, inkludert to bruer som er på slutten av sin levetid.
  • Gamle Bryn bru ble heist vekk i oktober 2022. I februar 2023, etter bygging av nye søyler og landkar, heises ny bru inn
  • Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for helt andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens T-banedrift
  • Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye strekningen Etterstad–Hellerud på Østensjøbanen
  • Byggingen av den nye T-banetunnelen startet i april 2022
  • September 2023 er T-banetunnelen og -traseen som helhet planlagt å være ferdig
  • I siste del av 2023/2024 vil det bli utført eventuelle etterarbeider
  • Les mer om arbeidene på Østensjøbanen på prosjektets informasjonsside på Sporveien.com

Ferdig i september

Nylig fortalte Sporveiens prosjektleder Henning Johnsen til Nordstrands Blad at de ser for seg å være ferdige i september.

– Byggingen av nye Bryn bru er det første av tre større aktiviteter for fornyelsen av Østensjøbanen i prosjektet. Vi er også godt i gang med bygging av ny T-banebru lenger borte i Østensjøveien, og med byggingen av nye Hellerudtunnelen. Så langt har vi klart å holde tidsskjema, med mål om at alt skal stå klart som planlagt i september. Da er strekningen Brynseng-Hellerud blitt ny, og T-banen vil kunne øke farten mellom stasjonene, forteller Johnsen.