KFUM-kameratene har etter hvert blitt vant til at det er mye støy rundt vårt nye arenaprosjekt. For oss har det hele veien vært viktig å forholde oss til de formelle og politiske prosessene som gjelder i denne forbindelse.

Det har vi gjort helt siden vi så smått startet planleggingen av dette prosjektet for over tolv år siden, og det vil vi fortsette å gjøre. Vi har tatt imot innspill og svart ut de spørsmålene som har vært stilt - og det har ikke vært få av dem. I mange sammenhenger har vi fått gode innspill, som vi mener har gjort arenaprosjektet til det bedre, både for brukere og for de som bor rundt Ekebergsletta.

Nå er det støy fra fotballbanen som kommer i forlengelsen av dagens sjuerbane som nok en gang problematiseres.

Dette er selvsagt noe som har vært utredet og var som vanlig i slike saker en del av vårt forslag til reguleringsplan som ble vedtatt i 2019, da hadde naboene gitt sine høringsuttalelser i saken også om støy i god tid før det ble vedtatt.

I leserinnlegg fra naboer fremholdes det at KFUM-kameratene har hatt en «generell uvilje» til å ta støyproblematikk på alvor. Det er ikke sant. Vi har vært opptatt av å redusere støy i hele arbeidet som er gjort med arenaen, samtidig som vi har søkt å finne løsninger som er mest mulig estetiske fra begge sider. Deres egen rapport sier da også at i hovedsak vil selve familiearenaen føre til redusert støy for naboene.

Det er planlagt støyreduserende tiltak ved bruk av beplantning og installasjoner i barnehageområdene, og ved å få opp en vegetasjonsskjerm mot naboene. Selve tribunebygget vil fungere som støyskjerm mot resten av naboene.

Når det kommer til støy fra publikum, spark på ball og aktivitet på fotballbaner generelt eksisterer det ikke et eget regelverk for dette. Vi har selvsagt respekt for at dette er noe som bekymrer naboene.

I de politisk vedtatte reguleringsbestemmelsene er støy behandlet og der heter det at valg av skjermløsning skal avklares i utomhusplan, og i den vedtatte merknaden fra politikerne i Bystyrets vedtak heter det at «KFUM bes gjennomføre tiltak som reduserer støy i tomtegrensen inn mot nabohusene».

Det betyr at om det skulle vise seg å ikke være nok med de tiltak som er planlagt vil vi gjøre ytterligere støyskjermende tiltak. Vi håper det ikke skal være nødvendig, fordi vi mener det estetiske fra begge sider vil være finere slik det nå er planlagt, men dersom konklusjonen tilsier at vi må opp med en tett støyskjerm, så vil vi gjøre det.

Dette har vi da også svart ut, senest i Nordstrand Blad for kort tid siden. At det kommer nok et leserinnlegg fra naboene med slike beskyldninger som der fremmes, er vanskelig å forstå. Vårt svar var sikkert ikke det svaret som var ønsket, men her mistenker vi vel at det er hele prosjektet som ønskes stoppet. At det ikke er lyden, men et flott nytt KFUM Familiearena som er problemet.