Undertegnede er født og oppvokst på Bekkelaget, sønn av en tidligere ansatt på Ekebergbanen og selv ansatt ved Ekebergbanen og A/S Oslo sporveier i 17 år, sist som deltidsvognfører på rute 9, Ljabru - Jar før jeg flyttet utenbys. Jeg har med tilfredshet fulgt med på opprustningen av traseen Gamlebyen – Ljabru, utbyggingen av Holtet base og vedtaket om å anskaffe nye vogner. Derimot har jeg ikke hatt anledning til å følge med på planene for omleggingen av de to rutene som banen trafikkerer. Jeg ble derfor negativt overrasket da jeg omsider ble kjent med hva omleggingen innebærer.

Etter undertegnedes, og sikkert mange andres mening, er konsekvensene av omleggingen en klart kvalitativ forringing av transporttilbudet for trafikanter til og fra Gamle Oslo, Bekkelaget og Nordstrand. Nåværende rute 13 og 19 går begge i periferien av sentrum i retning vest. Avstanden til Oslo S.og Bussterminalen er blitt betydelig lengre. Trafikantene har mistet direkteforbindelsen til selve sentrum over Jernbanetorget og Stortorget med overgangsmulighetene der, videre nordre og østre deler av sentrum, til Oslo Met, Ullevål Sykehus og Rikshospitalet, for å nevne noen viktige reisemål. Foreløpig er det, så vidt jeg vet, ingen sporforbindelse mellom Dronning Eufemias gate og Jernbanetorget retning Gamlebyen som ville kunne ha opprettholdt nevnte forbindelse.

Omleggingen ble gjort i forbindelse med flyttingen av sporvogntraseen fra Schweigaards gate til Dronning Eufemias gate. Det vites at det arbeides for å legge trasé fra krysset Oslogate/Schweigaards gate over Grønland, Ekebergbanens tidligere trasé. Etter mitt syn burde denne muligheten ha blitt grepet da man vedtok å legge ned i Schweigaards gate. Det vil kunne gi et bedre tilbud til trafikanter til og fra Grønland og nedre Tøyen. Initiativet et slikt tiltak kommer fra en gruppe personer med allsidig og solid formal- og realkompetanse innen kollektivtransport. Deres utredning må telle tungt når denne muligheten skal vurderes.

Dette betyr planene for ny trikketrasé for deg på Nordstrand