Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

– Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier, opplyser DSB i en pressemelding tirsdag.

Det omtrent 1250 anlegg rundt i landet som skal testes onsdag. Disse må være parat til å varsle befolkningen dersom det oppstår akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

— I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier Øistein Knudsen jr, som er sjef for Sivilforsvaret, i pressemeldingen.

Grunnen til å teste varslingsanleggene er for å sjekke om de virker, slik at de eventuelt kan reparere de som ikke fungerer.

— Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene kan høres av litt over halvparten av befolkningen, sier Knudsen jr.