Ønsker å bygge fire tomannsboliger – men da må striden om et gammelt lønnetre først bli avgjort

I Ole Moes vei 26 sto det før en enebolig, garasje og flere store trær. Nå er det noen få trær igjen og tomten er så å si byggeklar - men før det blir gjort noe mer må utbygger få godkjenning.