Ryen er et sted man reiser forbi. Både bokstavelig talt, men også i byutviklingssammenheng. Kan man se for seg Ryen som et sted man besøker? Med kafeer, torg, butikker og rekreasjonsområder, tilrettelagt for nye arbeidsplasser og boliger i en hyggelig kontekst? Et sted man triller til med barnevogn? En liten by i byen? Ryenbyen? Det tror vi.

Dagens bilforretninger, bensinstasjoner og andre utsalgssteder vil nok forbli en stund til, men det er høyst på tide å tenke transformasjon av Ryen – og utnytte den enorme fordelen Ryen har ved å være et etablert knutepunkt tett på byen, med høy befolkningstetthet i umiddelbar nærhet. I tillegg er eksisterende sosial og teknisk infrastruktur godt utviklet, noe byen og beslutningstakere bør utnytte, både fra et kostnad- og bærekraftsperspektiv.

Ryen ligger like nært Oslo S som Blindern gjør. Det tar 12 minutter til Bjørvika med bussen, eller 17 minutter til Oslo S med T-bane. Ekebergsletta er i gangavstand eller 3 minutter unna med 23-bussen. Man sykler på 4 minutter til nye Manglerud Bad. Svartdalsparken grenser inntil området. Kvaliteter som dette forteller oss at Ryen har et unikt utviklingspotensial der man sammen kan skape en destinasjon som kan komme mange til gode – ikke bare beboere på Manglerud, Høydenhall, Bryn og Ekeberg, men resten av byen også – i egenskap av det kollektivknutepunktet Ryen faktisk er.

Møller Eiendom er en av mange grunneiere på Ryen, og ønsker å være en pådriver for å skape Ryenbyen. For å lykkes med god og lønnsom byutvikling, må den skje i samarbeid med lokalbefolkningen og politikere, slik at den blir ønsket – basert på behov og visjoner. Vi mener derfor at Ryen som en fremtidig destinasjon bør få mer oppmerksomhet og at flere ser verdien i at området får en storstilt utvikling uten belastning for nærmiljøet. En satsing på Ryen vil komme området til gode og bli et sted man møtes, og ikke reiser forbi.