(Avisa Oslo) Ingvild Mageli bor på Grünerløkka, og har ikke periodekort hos Ruter.

– Jeg reiser ikke ofte nok til at månedskort lønner seg, sier hun til Avisa Oslo.

De gangene hun har tar kollektivt i Oslo, har hun mekret at enkeltbillettene ikke rekker hele reisen.

– Om man skal reise fra ene kanten av Oslo til den andre, eller om man vil rekke hjem på samme billett så blir det for snaut.

Mageli viser til et eksempel.

– Hvis du for eksempel skal fra Stovner til Skansebakken inne i Sørkedalen. Da går banen går 10:29, og en av overgangene er en buss som går 11:27. Det vil si at du skal ha bra flaks for å rekke den på en billett kjøpt 10:27, fordi den skal være gyldig før man går inn på.

Hun sier videre at hun har opplevd at bussene av og til blir forsinket, og det igjen gjør at dette blir et stressende moment.

Hun ønsker at Ruter lar en enkeltbillett ha litt lenger gyldighet enn 60 minutter.

Lengre varighet

Kollektivselskapene i Trondheim og i Tromsø har 90 minutters varighet på deres enkeltbilletter. Også Skyss i Bergen har lengre tid når man kjøper en enkeltbillett.

– Vi har hatt 90 minutters varighet på billettene våre i mange år i sone Bergen. Da vi gjorde om på sonestrukturen i Hordaland i 2018, ble 90 minutters varighet også innført i hele Hordaland, sier Camilla Lundberg Berntzen, pressekontakt i Skyss.

Ingvild Mageli viser til at de siste årene har prisen på bussbillett steget tre ganger mer enn prisen på bensin.

– I Oslo er mange uten bil, og kan være avhengig av å bruke kollektivtilbudet. Enkeltbillett hos Ruter er ganske dyrt, derfor bør den ha lengre varighet. Hvorfor skal Oslo være dårligere enn andre byer? spør hun.

Ikke vurdert å forlenge

Cathrine Myhren, pressevakt i Ruter, sier det er blitt gjort undersøkelser for å finne ut hvor lang tid en trenger på en enkeltreise innenfor en sone.

– Selv innenfor sone 1 er det fint mulig å reise fra en ende til den andre på 60 minutter, skriver hun i en e-post til Avisa Oslo.

Ruter har ikke så langt vurdert å øke varigheten på deres enkeltbilletter, fordi det ikke er fremmet ønsker basert på at det er vanskelig å gjennomføre en enkeltreise i løpet av 60 minutter.

Hun opplyser at gyldigheten øker med 30 minutter for hver ekstra sone du kjøper billett for.

– I tillegg er det mulig å reise videre med samme transportmiddel etter at billetten går ut på tid, hvis kunden gikk om bord mens billetten ennå var aktiv.

– Ikke sammenlignbart med andre byer

Myhren skriver videre at lengre gyldighetstid ville selvfølgelig være positivt for enkelte kunder.

– Slik at det i større grad var mulig å gjøre ærend på flere steder i Oslo uten å kjøpe billett tur-retur eller en dagsbillett. Det er dog vår billettpolicy at enkeltbilletten er satt opp med tanke på enkeltreiser, og at tur-retur da i mange tilfeller vil kreve to billetter, skriver hun til Avisa Oslo.

Hun opplyser om at kollektivtilbudet i sentrale Oslo er eksepsjonelt godt med hyppige avganger og linjer i de fleste retninger, slik at behovet for like lang gyldighetstid som det er hos Skyss eller Troms fylkestrafikk ikke er sammenlignbart.

– Det å kunne tilby et så godt kollektivtilbud som Oslo har med svært høy frekvens sammenlignet med tilsvarende i andre norske byer krever også billettinntekter for å dekke kostnadene, skriver Myhren.