– Det er for dårlig. Trekk ut støpsler og bruk eksterne ladere eller mobildata når tordenværet er på sitt verste. Det er for sent når PCen har røket eller TVen sier takk for seg, sier brannekspert i Frende Forsikring, Øystein Øren i en pressemelding.

Tallene kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring.

Antallet lynnedslag og skadekostnadene varierer stort fra år til år. Men en trend går igjen, ifølge tall fra Finans Norge.

– August er alltid en måned det meldes inn mange lynskader. Det var den måneden med flest innmeldte skader til norske forsikringsselskap for skader på hus, hytter og innbo i 2017 og 2020. I 2018, 2019 og 2021 var august måneden med nest flest skadetilfeller, sier Øystein Øren.

I fjor kostet lynskader norske forsikringsselskap mer enn 88 millioner kroner. 53 av disse millionene gikk til skader på hus, hytter og innbo.

20 prosent gjør ingenting

1 av 5 sier i Frendeundersøkelsen at de aldri gjør noe som helst når det lyner og tordner.

– Det taper både nordmenn og forsikringsselskapene mange penger på. Skadene er ofte enkle å unngå, vi må bare gidde å gjøre den lille jobben. Hvis vi kunne luket bort en del av disse sakene er det bra for alle parter, sier Øren.

– Tingene dine varer lenger, du slipper brannskader og forsikringsselskapene sparer penger som i verste fall kan føre til at forsikringene blir dyrere på grunn av store utbetalinger, sier branneksperten i Frende.

En gruppe kan slappe helt av

Øysten Øren sier at det er en gruppe som kan slippe å ta grep når det lyner.

– De som har overspenningsvern hjemme kan slappe helt av. Men det har ikke folk flest. Ifølge undersøkelsen vår har bare 1 av 10 dette, sier Øren.

– Sagt på en annen måte må 90 prosent av oss reagere og beskytte tingene våre når det lyner. Det kan bli veldig dyrt å la være, sier han.

Øystein Øren forteller at lynet kan finne vei til alt som er koblet til en stikkontakt.

– Det betyr at en mobillader som står i veggen kan bli ødelagt selv om ikke mobilen din er plugget i. Derfor må du ikke bare plugge ut mobilen, men ta med hele laderen når det lyner. Det er liten vits med en fulladet mobil hvis laderen ryker. Da har du ikke mange timer med surfing før den er utladet, sier branneksperten.

Hvor lyner det mest?

På Sørlandet og Østlandet lyner det mest om sommeren. Det er fordi innlandsklimaet med varme somre ofte gir gode forhold for bygeskyer og torden. På sensommeren er forholdene ideelle for å lage høye bygeskyer. Bakken er varm og forskjellen i temperatur fra bakken til luften over er stor.

Hvis tingene dine blir skadet etter lynnedslag er du dekket gjennom innboforsikringen. Skader på bygning er dekket med en hus- eller hytteforsikring.

– Skadene dekkes under brannforsikringen, som er en obligatorisk del av forsikringen. Hvis fryseboksen din blir ødelagt, erstattes også innholdet, sier Øystein Øren fra Frende Forsikring.