NORDSTRAND/ØSTENSJØ: - Det er gledelig å se at folk er glad i lokalavisa og at stadig flere leser oss digitalt, sier en fornøyd redaktør Kristin Stoltenberg.

I dag ble leser- og opplagstallene for norske aviser lagt frem, og de viser at Nordstrands Blad har økt opplaget med 5,8 prosent på et halvt år.

- Vi i redaksjonen jubler over tallene og skal gjøre vårt for å lage en enda bedre avis fremover, også i disse koronatider. Nettopp når man er i en krise spiller lokalavisen en sentral rolle, både for å informere om virus-utviklingen og konsekvensene av denne. Samtidig er det viktig å løfte frem andre sider av det lokale nyhetsbildet og gi folk et pusterom, sier Stoltenberg.

Mens papiropplaget går noe ned, er det stadig flere som leser Nordstrands Blad via noblad.no. Her har abonnentene også tilgang til e-avisen og populære tilleggstjenester som Nettavisen pluss og Direktesport med hundrevis av sendinger innen ulike idretter.

- Vi jobber hardt hver eneste dag for å gi leserne våre oppdaterte nyheter og informasjon om det som rører seg i lokalmiljøet, og denne veksten gir oss motivasjon til arbeidet fremover, sier redaktøren.

Det digitale veier opp for papirnedgangen

- Tre av fire aviser kan vise til opplagsvekst. Det er det digitale som driver veksten, og det digitale veier opp for nedgangen på papir. Det er gledelig at totalopplaget vokser, det viser at folk er villig til å betale til å betale for norsk redaksjonelt innhold. Det rene digitalopplaget nærmer seg nå en million, og utgjør 42 prosent av totalopplaget. Dette er unikt i verdenssammenheng, sier Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i en pressemelding.

Ifølge MBL går andelen kombinasjonsabonnement tilbake, men nær halvparten av alle solgte avisabonnement er fortsatt etter komplett-modellen, med tilgang til både papir og digitalt. Andelen komplett er høyest blant lokale fådagersaviser og nisjeaviser, mens riks- og storbyavisene har høyest andel digitalabonnenter.

Selv om papiropplaget går tilbake, er det mindre nedgang enn det man har sett de siste årene, og i tillegg er det en kraftig vekst på lesing av e-aviser.

Stadig flere leser avisen på mobil, de samlede tallene viser ifølge MBL at over halvparten av befolkningen hver dag bruker mobilinnhold fra norske mediehus.

- Den totale dekningen for norske medier er på omtrent samme nivå i 2019 som året før. Digital bruk har en positiv utvikling, hvor mobil er den største driveren. 66 prosent bruker nå digitalt innhold fra norske aviser daglig, sier Øgrey.