Selskapet til Bekkelagets Vel viser til leserinnlegg 14. mai 2020 der havnedirektøren prøver å skape et inntrykk av at havn på Ormsund er nødvendig for å få til en grønnere byutvikling. Han sammenligner bevisst sjøtransport med trailertrafikk på vei, og hopper elegant over at:

- Gods på tog er et miljømessig langt bedre alternativ.
- Dagens containere og bulk som kommer til Sydhavna i hovedsak transporteres gjennom Oslo til Alnabru med trailere

Les også

Havn på Ormsund gjør byen grønnere

Ettersom kapasiteten for godstransport på jernbane øker (på begge sider av fjorden), vil nok denne transportformen
måtte foretrekkes i framtiden fordi den er raskere, mer miljøvennlig (ref. regjeringens klimamål) og sikrere. Ifølge Transportøkonomisk institutt forurenser godstransport på skinner bare en femtedel av tilsvarende sjøtransport.

Havnedirektøren prøver videre å skape et inntrykk av at havnevesenet (HAV) har et stort arealbehov. Dagens situasjon er at store deler av arealet i Sydhavna er båndlagt til lagring og aktiviteter som ikke må være på havna, og som heller ikke bør være der når spørsmålet er hva som er en fornuftig arealbruk av sjøsiden i Oslo. Ved å fase ut virksomheter som benytter havna til tomme containere/engroslager/ parkering/ bilklargjøring og lignende vil det være mer enn nok arealer til havnedrift på Sjursøya og Kongshavn - slik at Ormsund (som idag knapt brukes til annet enn lagring av biler) kan omreguleres til byutvikling - slik Fjordbyplanen opprinnelig forutsatte.

Ormsund- og Bekkelagskaia har et stort potensial med kort avstand til alt: kollektivtrafikk på Mosseveien, teknisk infrastruktur, skole, barnehage, flotte rekreasjonsområder på land og vann samt ny sykkelvei inn til byen. Bukten mellom Kneppeskjæret og Bekkelagskaia er eksempelvis meget godt egnet til en sårt trengt småbåthavn. Det er for galt hvis disse arealene ikke skal komme hele byen til gode med for eksempel boliger, butikker, helsetilbud, friområder og annet det kan omreguleres til.

Derfor er det særs viktig at det NÅ legges press på Nordstrand bydelsutvalg, Havnestyret og Oslo Bystyre slik at det i forbindelse med Plan- og bygningsetatens nye regulering av Ormsund kreves en uavhengig konsekvensanalyse av om Oslo Havn faktisk trenger MER areal enn Sydhavna.

Det må bli slutt på at Oslos politikere stoler blindt på HAVs egne analyser av sine behov!

Med vennlig hilsen for Selskapet til Bekkelagets Vel: Tom Wassum, Ragnvald Verdich og Øystein A. Larsen

Vi deler iveren etter å bruke Ormsundkaia til det beste for folk flest