Samferdsel er et vanskelig område å få politisk oversikt over. Mange av veiene og tilbudene som omgir oss er spleiselag der stat og kommune bidrar, og det samme gjør du og jeg via bomringen og andre avgifter.

Likevel er det noe som skurrer. Østfoldbanen har kurs rett vest. Men det er ikke dit de fleste på østsiden av Oslofjorden skal. Vi vil til sentrum og hjem igjen. Det er ikke vanskeligere enn det, men det er åpenbart vanskelig nok.

Sommeren var begredelig med en lang togstans. Selvsagt finnes det mange som gjør alt de kan for at togene skal både komme og gå. Men togene går ikke for seg selv, de går for passasjerene. Og passasjerene er frustrerte. Ingen liker å betale billetter for et tilbud de ikke får. Det fikk jeg høre da i dag tidlig var på togstasjonen for å få folk til å stemme.

Folk som skal på jobb, bryr seg ikke om hvem som leverer tjenesten. De vil bare på jobb. Konsekvensen av reduksjonen i togavganger er at det må tilbys flere bussavganger. Men staten har kun ansvar for togene og jernbaneinfrastrukturen. Og det (fylkes)kommunale selskapet Ruter har kun ansvar for bussene.

Tiden rundt skolestart har også vært frustrerende. Nasjonal svikt på jernbanen gir et redusert togtilbud langs Østfoldbanen. For å kompensere bortfall av toget, hadde det vært fint om Vy - eller Ruter - satte inn ekstra bussavganger som et alternativ. Andre transportmidler hadde selvsagt også vært helt ok.

I sentrum er det avganger på trikken hvert 5. minutt. Det er fint for dem som tar trikken, men trikken går ikke til Oppegård. Det er nå på tide at ytre by får et samferdselsløft! Blir det verre nå, tror jeg flere av oss må lappe sykkelen.