OSLO: Trondheim kommune vedtok tirsdag at det ikke lenger er lov å leie ut elsparkesykler uten tillatelse fra kommunen.

Oslo kommune har tolket regelverket som at de ikke har noen hjemmel til å stoppe utplasseringen av disse.

Byråden for miljø og samferdsel understreker at de ikke vil forby elsparkesyklene, men vurderer nå om det er aktuelt å innføre lokale reguleringer i Oslo. De går gjennom vedtaket og lovhjemlene som Trondheim kommune har brukt.

Det har vært flere ulykker med elsykler, og elsparkesykler har skapt flere farlige situasjoner, blant annet for eldre, blinde og andre med nedsatt funksjonsevne, ifølge byråd Lan Marie Berg (MDG) for miljø og samferdsel.

– Vi ønsker at det skal være trygt for alle å ferdes i byen, uten forsøpling, sier Berg.

 

Anbudskonkurranse

Dagens sparkesykler skal være borte fra bybildet i Trondheim 31. august, i hvert fall fram til nye retningslinjer kommer på plass. Det skal utlyses en anbudskonkurranse med svært strenge vilkår, ifølge Shifter.

Aktøren som vinner anbudet, får plassere ut rundt 200 elsparkesykler og må betale leie av grunn til kommunen.

 

Dale er kritisk

Samferdselsminister Jon Georg Dal er kritisk til en regulering, ifølge Aftenposten. Selv om Trondheim antakelig har lov til å stramme inn etter regelverket, mener samferdselsministeren at dette ikke er veien å gå.

– Det er ikke forbud og offentlig regulering som kan løse dette. Men man må få parkeringssituasjonen til å fungere bedre. Aktørene selv bør finne fornuftige løsninger i samarbeid med kommunene, sier Dale.

Han har invitert aktørene som opererer i Oslo, til et møte den 16. september.

 

– Teknologifiendtlig

Også Venstres ungdomskandidat i Oslo, Anna Dåsnes, er kritisk til endringene. Hun mener dette er gammeldags og teknologifiendtlig.

– Det blir helt feil å forby et populært fremkomstmiddel fordi enkelte ikke følger normale trafikkregler, sier Dåsnes.

Eirin Sørå er Venstres ungdomskandidat i Trondheim. Hun synes det er trist at elsparkesyklene nå forbys i kommunen.

– Jeg synes det er rart at disse partiene kun er opptatt av forbud. Vi vil heller finne ut hvordan vi kan få dette til å fungere, sier hun.

(©NTB)