Her er NRKs plan for Marienlyst

Det kan bli boliger, torg, møteplasser og grøntareal der rikskringkasterens lokaler ligger i dag.