Nordstrands Blad har tidligere skrevet at OsloMet vil flytte inn på Holmlia. Det er nå bekreftet både av Bydel Søndre Nordstrand og av OsloMet.

Varaordfører i Oslo og holmlianer, Abdullah Alsabeehg vil berømme OsloMet:

– Gjennom å etablere en kunnskapsinstitusjon på Holmlia tar de i bruk mulighetene som finnes i en så mangfoldig og spennende bydel som Søndre Nordstrand. Hele Oslo er en kunnskaps- og studentby, også ytre by.

Han sier at leder av bydelsutvalget, Ola Mannsåker og bystyrerepresanteter for Arbeiderpartiet lenge har ønsket en kunnskapsinstitusjon som OsloMet til Søndre Nordstrand.

– Vi er glade for at det endelig blir realisert.

Universitetet skriver på sine hjemmesider at de «etablerer et senter på Holmlia som skal romme fag- og forskningsmiljøer, samt kontorplasser for studenter og ansatte». De skal disponere 600 kvadratmeter i Bydelshuset som ligger inne på Holmlia senter.

Rektor ved OsloMet, Christen Krogh, har tidligere sagt til Nordstrands Blad at universitetet jobber tett med Oslo kommune og bydelene om både forskning og utdanning. Hun forklarte da at OsloMet allerede hadde arbeidet med bydel Søndre Nordstrand, og at hensikten er å styrke bydelens kompetanse.

– Vi er Norges tredje største universitet, og vi utdanner til veldig mange yrker som er relevante for bydelen. Det vi kan tilby Søndre Nordstrand er praksisplasser for studenter, i tillegg til at ansatte i bydelen kan jobbe tett med forskere fra universitetet, som deler kompetanse og kunnskap, forklarte hun.

Skal styrke forskning

OsloMet skal blant annet styrke forskning på velferdssamfunnet, og lister opp noen måter dette skal gjøres på (se faktaboks). Det er flere fagmiljøer som skal ha aktiviteter på Holmlia, blant annet Storbybarn som forsker på barndom i storby og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

– Vi ønsker først og fremst å bidra til god utvikling av tjenestene i bydel Søndre Nordstrand slik at innbyggerne kan få det enda bedre. I tillegg vil vi ta med oss erfaringene fra tett praktisk samarbeid med bydelen og de kommunale etatene, til utvikling av tilsvarende samarbeid andre steder, sier Krogh til OsloMet.

Dette skal OsloMet på Holmlia

Satsningen på Holmlia skal styrke forskning på velferdssamfunnet og utdanningsprogrammenes kvalitet og relevans. Dette vil blant annet gjøres ved å:

  • skape relevante praksisplasser i bydelens kjernevirksomheter, blant annet innen barnehage, barnevern, skole og NAV
  • utvikle den tverrfaglige forskningen
  • rekruttere studenter og øke synlighet med mastertorg, informasjonsdager og arrangementer
  • tilby kontor- og møteplasser for forskere, stipendiater, masterstudenter og studenter i praksis
  • styrke og synliggjøre OsloMet sin flerkulturelle profil i utdanning, forskning og utviklingsarbeid

Kilde: OsloMet (https://www.oslomet.no/om/nyheter/oslomet-flytter-holmlia)

Ola Mannsåker sier det er veldig gledelig at arbeidet mot OsloMet har ført frem til denne avtalen med bydelen:

– Spennende å se hvordan OsloMets teoretisk forskning kan kobles sammen mot bydelens praktiske tilnærming til glede for begge parter.

– Ingenting kommer av seg selv, og OsloMets etablering er veldig positiv med tanke på å fortsette arbeidet med å utvikle et levende senter i Oslos mest spennende bydel.