Østensjø og Søndre Nordstrand bydeler får felles feberpoliklinikk på Holmlia

RAVNÅSVEIEN 1: Det er i dette bygget på Holmlia en felles feberpoliklinikk for bydelene Østensjø og Søndre Nordstrand nå opprettes.

RAVNÅSVEIEN 1: Det er i dette bygget på Holmlia en felles feberpoliklinikk for bydelene Østensjø og Søndre Nordstrand nå opprettes. Foto:

Bydelene Østensjø og Søndre Nordstrand får en felles feberpoliklinikk på Holmlia.

DEL

ØSTENSJØ/SØNDRE NORDSTRAND: I forbindelse med koronasituasjonen skal det opprettes såkalte feberpoliklinikker i bydelene i Oslo, både for å avlaste legevakten og fordi mange fastleger har utfordringer med å håndtere febersyke pasienter som har behov for klinisk undersøkelse i egne lokaler.

Hold deg oppdatert på koronasituasjonen i vårt direktestudio!

- Formålet er å sikre medisinsk behandling og bidra til at fastlegene er i stand til å ivareta listeansvaret for alle sine pasienter, herunder tilbud om øyeblikkelig hjelp. Dette vil redusere smittebelastningen på fastlegekontorene, redusere smitte av pasienter og helsepersonell og redusere pasienttilstrømmingen til Oslo legevakt, heter det i oppdraget bydelene har fått.

Mens Bydel Nordstrand starter feberpoliklinikk i bydelshuset på Lambertseter, er det bestemt at bydelene Østensjø og Søndre Nordstrand skal ha en felles feberpoliklinikk. De har lett etter egnede lokaler denne uken, og nå er det klart hvor det blir.

Beredskapsansvarlig i Bydel Østensjø, Eric Brugman, opplyser at klinikken skal etableres ved Oslo Syd Lokalmedisinske Senter i Ravnåsveien 1 på Holmlia.

Dette er et kommunalt fastlegesenter med egen smittevernhelsesøster.

På spørsmål om hvorfor østensjøinnbyggere må reise så langt og forbi feberpoliklinikken på Nordstrand for å komme dit, er svaret følgende:

- På grunn av kort frist måtte det bli et lokale som allerede hadde de nødvendige fasilitetene som en vanlig legekontor. Det hadde de på Søndre Nordstrand. Nordstrand ønsket å ha en klinikk i egen regi og hadde egnede lokaler. Bydel Østensjø har ikke egne egnede lokaler som kan tas i bruk så raskt, forklarer Brugman.

- Vi tror at det er lettere og drifte en klinikk i samarbeid med andre bydeler med hensyn til bemanning, turnus og tilgjengelige legeressurser, sier han.

Det er kun fastleger, legevakt, koronatelefon og bydelenes smitteoppsporingsteam som kan henvise pasienter til feberpoliklinikken. Det er ikke et drop-in-tilbud.

- Kun pasienter med luftveisinfeksjoner og samtidig behov for vurdering av lege skal henvises til feberpoliklinikken, opplyser Brugman.

Feberpoliklinikken skulle etter planen åpne i løpet av mandag 23. mars, men mandag formiddag var det fortsatt usikkert akkurat når de klarer å åpne klinikken.

Artikkeltags