Østensjø-politikerne vil ikke ha boliger ved eterfabrikken

Eterfabrikken bør beholdes til næring eller som kulturminne, mener Østensjø bydelsutvalg. De vil ikke ha noen omregulering av området før det er vurdert om miljøparken rundt Østensjøvannet skal utvides.