En gjeng engasjerte medlemmer fra Østensjø Rotary klubb brukte ettermiddagen onsdag 14. oktober til å rydde Brenneritomta ved Østensjøvannet. Brenneritomta var sterkt nedgrodd, men etter et par timers iherdig innsats var ruinene igjen synlige og tilgjengelige for publikum.

Arbeidet skjer i samarbeid med, og på vegne av, Østensjøvannets venner, og er Østensjø Rotary klubbs lokale prosjekt. Klubben rydder Brenneritomta to ganger i året.

Brenneritomta, som ligger på vestsiden av Østensjøvannet, er en bygningsmur som omfatter cirka 840 kvadratmeter og som antagelig, i siste omgang, har rommet et brenneri under Abildsø gård. Hva bygningen opprinnelig er brukt til er usikkert.

Østensjø Rotary klubb, som har tilhold på Oppsal Samfunnshus, har totalt 24 aktive medlemmer. I alt 11 medlemmer deltok i arbeidet denne gangen. Dugnaden ble også benyttet til å fortelle forbipasserende om klubben og hva den driver med.

Østensjø Rotary klubb har også et internasjonalt prosjekt som går ut på å hjelpe barn og ungdom i Thailand med skolegang.