Gå til sidens hovedinnhold

Østensjø SV bryr seg om Skullerud!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mads Lindahl stiller spørsmål i et debattinnlegg 13. januar om hvorfor ikke bydelsutvalget i Østensjø bryr seg om Skullerud. Østensjø SV bryr seg i hvert fall, og vi inviterer til åpent møte torsdag 11. februar på Skullerud skole til informasjon og meningsutvikling om foreliggende utbyggingsplaner.

Plan- og bygningsetaten og tomteeier/utbygger har lansert hvert sitt forslag, og vil presentere disse på møtet.

Østensjø er den bydelen i Oslo som hadde sterkest prisvekst på boliger i året som gikk, og vi ser at det blir stadig vanskeligere for unge og barnefamilier å etablere seg eller bli værende i Østensjø.

Les også

Østensjø og Nordstrand blant de sterkeste områdene i det norske boligmarkedet i fjor

Vi mener at Skullerud er godt egnet til å bygge boliger. Skullerud har både buss- og t-banestopp, og er dermed godt tilknyttet resten av byen kommunikasjonsmessig. I dag har Skullerud både næringsliv og offentlige arbeidsplasser, men store deler av området er brukt til parkeringsplasser. Å bygge boliger der det i dag er parkeringsplasser vil innebære en mulighet til å skape en trivelig delbydel både for nye innbyggere og for de som allerede bor eller jobber der i dag.

I dag foreligger det to ulike planer for området, og ingen av disse er spikret på detaljnivå. Plan- og bygningsetatens forslag innebærer en bymessig utvikling med gatestruktur. Utbygger ønsker å i større grad ivareta dagens struktur for området og en mer variert og åpen bebyggelse. Det førstnevnte utkastet vil sannsynligvis innebære noe flere boliger enn utbyggeren ønsker. Byrådsavdeling for byutvikling har saken nå til behandling.

LES OGSÅ:

Skullerud kan få 1500 nye boliger

Planer for Skullerud skrider frem

Mads Lindahl er spesielt bekymret for hvilket tilbud barn og unge vil få av barnehage og skoleplasser og idrettstilbud. Uavhengig av hvilket av de to forslagene som blir valgt, vil det fortsatt være mange ting som må avklares og planlegges for.

I dag er det veldig gode tilbud til idrettsinteresserte inne på området, med både Skullerud Sportssenter og Klatresenteret, og området ligger rett ved Skullerud skistadion og Rustadfeltet Men området trenger både flerbrukshall og basishall, gjerne med fleksibilitet til flere kulturformål. Behovet for hallkapasitet er egentlig ikke et resultat av utbyggingen, men behovet blir selvfølgelig større med flere innbyggere. Hvor hallene skal ligge må vi finne løsninger for enten inne på utbyggingsområdet eller utenfor. Alternative muligheter som vi vil jobbe for, er enten i forbindelse med Skullerud skole eller parkeringsplassen mellom Plantasjen og Skullerudstua.

Når det gjelder barnehagetilbud, er det vel godt kjent for Nordstrands Blads lesere at det står en tiavdelings barnehage uåpnet på Skullerud.

Les også

Splitter ny barnehage på Skullerud står tom – nå stusser småbarnsforeldre: – Er dette Norges dyreste lekeplass?

I tillegg er det per i dag én tom avdeling i Gartnerboligen barnehage, som også ligger på Skullerud. Hvor stort det endelige barnehagebehovet blir, avhenger av hvilke leiligheter/hus som bygges. Her vil SVs representanter arbeide for at det bygges boliger av varierte størrelser, sånn at det både kan dekke behovet til både enslige og unge par, og at det skal bygges større leiligheter som dekker behovet til barnefamilier.

Les også

Åpner bakeri på klatresenteret på Skullerud: – På torsdager blir det pizzakveld

Behovet for skoleplasser vil, i likhet med for barnehageplasser, avhenge av hvor mange og hvilke leiligheter som bygges. Vi mener det ikke vil være nødvendig å bygge nye skoler i området. Rustad skole og Skullerud skole ligger begge to i umiddelbar nærhet. Rustad skole er planlagt bygd ut, og Skullerud skole har mulighet til å bygges ut.

SV ønsker en utbygging av Skullerud velkommen, og vil gjerne være med i det videre arbeidet med å planlegge området sånn at barn og unge får gode oppvekstvilkår og det blir et godt sted å bo for alle som bor der. Vi håper derfor på godt oppmøte på det åpne møte torsdag 11. februar klokka 19.00 på Skullerud skole.

LES OGSÅ:

Regn og vind ødelegger skiløypene på Skullerud: – Det er mest trist for alle barna som ikke får lekt i snøen

Her vil Bydel Østensjø gjøre det tryggere å gå - se ønskelisten!

Markastuene savner skiløperne: - Hvis det hadde vært vanlig skiføre hadde vi solgt cirka 2000 boller på ei uke, nå selger vi 750 i stedet