– Galskap å legge ned Manglerud vgs

KJEMPER FOR MANGLERUD VGS: Da Odd Johan Dalberg grep ordet i åpen halvtime hos Østensjø bydelsutvalg presenterte han seg som en representant for sunn fornuft. Han mener det er galskap å splitte det unike miljøet ved Manglerud vgs. KLIKK PÅ BILDET FOR Å SE NESTE BILDE

KJEMPER FOR MANGLERUD VGS: Da Odd Johan Dalberg grep ordet i åpen halvtime hos Østensjø bydelsutvalg presenterte han seg som en representant for sunn fornuft. Han mener det er galskap å splitte det unike miljøet ved Manglerud vgs. KLIKK PÅ BILDET FOR Å SE NESTE BILDE Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Skolebehovsplanen og forslaget om å nedlegge Manglerud videregående skole vekker kampvilje i nærmiljøet.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

ØSTENSJØ: Det var fullt i åpen halvtime da Østensjø bydelsutvalg mandag 20. juni behandlet skolebehovsplanen for 2012-2022.

Del på Facebook

Den ene innbyggeren etter den andre grep ordet og kom med innspill som hovedsaklig handlet om at man må bevare det unike miljøet ved Manglerud videregående skole, som er foreslått omgjort til grunnskole.

Også forslagene som angår skolekapasiteten på Høyenhall og Bøler var tema i åpen halvtime.

KLIKK HER, OG LES HVA LOKALPOLITIKERNE MENER OM SKOLESITUASJONEN I ØSTENSJØ

Kamp for Manglerud vgs.

– Det er økende søkermasse og en unik kombinasjon av kultur- og idrettsfag her. Ikke splitt miljøet og send det til sentrum, oppfordret Bodil Lunde, pedagog fra toppidrettslinja og representant for lektorlaget.

– Ikke ødelegg det gode samarbeidet vi endelig har fått med Manglerud vgs. Kombinasjonen idrett, ungdom og utdanning må få bestå, mente Erik Hansen fra MS ishockey.

LES OGSÅ: Vil ha ungdomsskole framfor videregående

Unike muligheter

– Manglerud er et kjempebra tilbud både skolemessig og sportslig, med alle fasiliteter i nærheten. Det gir oss unike muligheter, og det er dumt å legge ned noe så bra, sa elev Vetle Dalberg til applaus fra salen.

– Bydelen vil miste en viktig arena for kultur, læring og idrett. Behovet for grunnskoleplasser skal være grunnen, men isolert sett er behovet i bydelen moderat. De vil legge til rette for at bydelen skal ta av for andre områder, men jeg synes det virker som det fins andre løsninger enn det som er på bordet nå, sa Anne Cathrine Fuglem, tillitsvalgt på Manglerud vgs.

Kristin Kjosmoen i Neptun, som driver Manglerud bad, fremhevet også det unike samarbeidet som gjør at elever kan drive trening og rehabilitering i badet.

KLIKK HER, OG LES HVA LOKALPOLITIKERNE MENER OM SAKEN

Sunn fornuft

André Haugen fra MS Fotball fortalte at de skal starte ny fotballinje til høsten, mens Odd Johan Dalberg åpnet sitt innlegg med at han representerte sunn fornuft.

– Det er så flotte muligheter med idrettsanlegget og videregående skole på samme sted. Etter mange års kamp er vi endelig i gang igjen. Her kan man lære av hverandre innenfor idrett, musikk og formingsfag, det gir mange fordeler. Ikke bli så enspora at alt skal splittes opp. Det er galskap å legge ned skolen, sa han.

Jarl Eriksen fra toppidrettslinja fremhevet kort reisevei og logistikk.

– På Manglerud er alt på et sted. I sentrum vil de få reisevei på kanskje to timer, med en 25 kilos ishockeybag og køller på slep. Det er bortimot umulig. Kvikke folk på isen gir kvikke folk på skolen, poengterte han.

Turid Stien har vært lærer på Manglerud vgs siden 1976 og fortalte hvordan skolen la grunnlaget for idrettslinjer i Oslo.

– På nittitallet innførte Høyre temaskoler, og ingen forstod hvorfor vi mistet idrettslinja. Nå er det endelig tilbake, og vi har de beste forhold i byen for idrett. Ikke fjern dette en gang til, ba hun.

Vil ikke ha Høyenhall som avlastningsskole

Også Høyenhall skole var tema i åpen halvtime.

– Forrige gang da planen ble stoppet, ble vi lovet en konsekvensutredning, det er ikke gjort, sa Pål Saastad.

– Det står at veksten ved Høyenhall er moderat, men vi skal være avlastningsskole for særlig Lodalen og Kværner. Det er uegnet skolevei og betyr mer kjøring og trafikkbelastning. Vi har allerede Ring 3 med ukentlige nestenulykker, så jeg håper dere vil være med oss i kampen mot dette forslaget, sa Saastad til BU.

Også Thea Klem bekymrer seg for konsekvensene av de foreslåtte tiltakene på Høyenhall og Manglerud.

– Jeg ønsker trygg skolevei også for ungdomsskoleelever og er imot å flytte videregående til sentrum. Manglerud vgs. er en kjempeskole med masse ressurser, i sentrum vil elevene kunne trekkes mot usunne interesser, sa hun blant annet i sitt innlegg.

Vil ha skole i p-hus

Ane Hjort Guttu fra FAU på Nøklevann skole og aksjonen mot dagligvarebutikk i garasjehuset i Bølerlia 73 grep også mikrofonen.

Hun snakket om at Nøklevann skole vil få rundt hundre nye elever, og at det ikke finnes lokaler til disse.

– Det er prematurt å ta en tomt og et p-hus rett ved siden av skolen til dagligvarebutikk når skolen ikke har plass til nye elever.Vi trenger ikke dagligvarebutikk her, sa Ane Hjort Guttu.
 

Artikkeltags