Vil verne gård og husmannsplass

Søndre Langerud gård Arkivfoto: Nina Schyberg Olsen

Søndre Langerud gård Arkivfoto: Nina Schyberg Olsen

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Mandag behandler Østensjø bydelsutvalg omreguleringsplaner for Søndre Langerud gård og husmannsplassen Myrvold.

DEL

ØSTENSJØ: Byantikvaren har nylig varslet oppstart av reguleriongsarbeid for Søndre Langerud gård i Løvsetfaret 114-116 og husmannsplasssen Myrvold i Tor Jonssons veg 9 på Bøler/Ulsrud.

Bevaringsverdige

Begge eiendommene er prioritert til bevaring i Verneplan for Akergårdene. Hensikten med omreguleringene er å sikre kulturhistoriske kvaliteter, både når det gjelder bygninger og omkringliggende arealer.

Bydelsdirektøren positiv

Verneplanen for de gamle Akergårdene har tidligere vært på høring i bydelen, som har påpekt at Søndre Langerud gård og husmannsplassen Myrvold kan være egnet til barnehageformål.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak nå er at de foreslåtte reguleringsendringer for Søndre Langerud gård og husmannsplassen Myrvold tilsluttes.

Det innebærer blant annet at de to eiendommene reguleres til kulturmiljø/spesialsone C med særlige hensyn. Detaljer i saken finner du på bydelens nettsider.

Artikkeltags