I forbindelse med at Østensjøbanen oppgraderes og får ny tunnel, har trafikken i området blitt påvirket i flere omganger. Nå er det imidlertid klart for siste stenging av Østensjøveien.

Det skjer lørdag 10. og søndag 11. juni, når den gamle T-banebroen ved den lille rundkjøringen skal rives.

Veien vil bli stengt natt til lørdag og åpnes igjen natt til mandag 12. juni.

Gående og syklister vil komme seg forbi rivingsarbeidene gjennom en egen trasé i anleggsområdet, opplyses det på prosjektsiden til Sporveien. Biler og busser må derimot finne alternative ruter.

T-banelinje 4, Lambertseterbanen, påvirkes ikke av arbeidene.

Selv om den gamle broen skal rives, vil steinene som holder den oppe bli stående igjen som et historisk minne. Det er snakk om hele brokaret på tunnelsiden av Østensjøveien og deler av brokaret på motsatt side.

Den nye broen over Østensjøveien ble støpt i mars og skal etter planen føre T-banen inn i tunnelmunningen fra og med 4. september i år.

Også over Alnaelva og jernbanelinjen er det laget ny bro til T-banen.

Les flere saker om T-baneoppgraderingen på vår temaside om Østensjøbanen!