Torsdag i 16-tiden var det storutrykning til Østmarka, mellom Ulsrudvann og Nøklevann, etter melding om skogbrann. Folk ble bedt om å komme seg ut av skogen og holde seg unna området, i forbindelse med at brannmannskaper skulle lokalisere brannen og starte slukningsarbeidet.

Det var først uvisst hvor stor brannen var og om det var spredningsfare, men etter hvert ble det meldt om at brannen var under kontroll.

Klokken 18.49 kom meldingen om at brannen var definert som slukket, og at man gikk inn i en etterslukningsfase. Etterslokkingsarbeidet innebærer ifølge Avisa Oslo å grave ned i bakken og tilføre mye vann, så brannen ikke skal blusse opp. Dette vil pågå utover natten og så lenge det er nødvendig.

Brannvesenets innsatsleder på stedet, Jørgen Vie, har sagt til pressen at de har vært heldig med typografien og vinden. De vil få bistand fra Sivilforsvaret, så de kan få avløst sine mannskaper i front.

Klokken 20.14 melder politiet at de er ferdig med sin innsats på stedet.

– Det er foreløpig ikke funnet noen årsak til brannen. Videre etterforskningstiltak vil vise om man kommer noen vei videre med akkurat det, skriver politiet på Twitter.

Her kan du lese mer om hendelsesforløpet:

Røykutvikling i skogen

Politiet melder torsdag klokken 16.29 at de har fått melding om røykutvikling og mulig skogbrann ved Østmarksetra.

– Vi ber om at folk på vei ut på tur i området ikke kjører inn for å gi plass for ressursene, skriver de. Både politiet og brannvesenet er på stedet.

Like etter melder politiet at de har sperret av P-plassen ned mot Ulsrudvann og P-plassen ved Østmarksetra.

Til Avisa Oslo opplyser vaktkommandør Ola Klagegg rundt klokken 16.40 at ti brannbiler er sendt til ut.

– Status er at vi har sendt ut betydelige ressurser i Østmarka og prøver å lokalisere skogbrannen. Vi ser det er røyk på avstand. Vi vet ikke nøyaktig hvor det brenner, men kan se ut til at røyken er tiltakende, sier han til Avisa Oslo.

Klokken 16.47 melder politiet at brannen er lokalisert.

– Vi kan bekrefte at det er snakk om en skogbrann. Vi jobber med å finne ut omfanget på denne og hvilken spredningsfare det eventuelt er, opplyser politiet.

De oppfordrer folk til å holde seg unna området. Slukkingsinnsats iverksettes.

Ikke meldt om personskade

Like før klokken 17 opplyser brannvesenet at de er på vei inn til skogbrannen, som skal være i området mellom Ulsrud og Nøklevann.

– Brannen er lokalisert på et foreløpig område på 300–400 kvadratmeter, melder Oslo 110-sentralen.

I en oppdatering melder politiet at det per nå ikke skal være fare for bebyggelse.

– Det er mye folk i området som det jobbes med å få ut. Turfolk som kommer inn fra Haraløkka vil også bli forhindret fra å gå inn i marka derfra, skriver politiet like etter klokken 17.05.

Operasjonsleder Marita Aune sier til Avisa Oslo klokken 17.10 at det ikke er meldt om noen personskade.

– Men det er mye folk i området, og vi ønsker ikke at folk skal bevege seg innover der vi jobber.

Skogbrannhelikopter er satt på oppdraget, og nødetatene holder på med dronevirksomhet på stedet, opplyser Aune.

Ber publikum trekke ut fra området

Klokken 17.30 melder politiet at det er vanskelig å komme med noen prognose for brannen.

– Det avhenger naturlig nok av vindforholdene. Slukkingsinnsats er iverksatt, og det er etablert vanntilførsel fra Ulsrudvann. Igjen oppfordrer vi folk til å holde seg unna området.

Fem minutter senere melder brannvesenet at skogbrannen ikke er under kontroll.

– Nødetatene ber om at publikum trekker ut fra området, da brannen også produserer store mengder røyk. Det oppfordres på det sterkeste til publikum om å ikke oppsøke området, skriver brannvesenet på Twitter.

Politiet anbefaler alle som er i skogen på odden innenfor Sørli ved Nøklevann, eller mellom Ulsrudvann og Nøklevann, om å ta seg til Haraløkka og ut av området på grunn av spredningsfare. Dette er for å ligge i forkant av hvor stor brannen eventuelt kan bli, skriver de på Twitter.

Har kontroll

Klokken 18.32 melder nødetatene at det er god effekt med bruk av vann, og at det nå er kontroll på det som betegnes som brannfronter.

– Jobbes fortløpende med slukking og graving. Innsatsen kommer til å holde på hele natten og ut trolig ut over dagen i morgen, melder politiet.

Klokken 18.49 melder politiet følgende:

– Innsatsleder hos Brann sier at brannen nå er definert som slukket. Vi er nå inne i en etterslokkingsfase. Dette arbeidet vil pågå utover.