Over 2600 mennesker har sett Per Anders Nordengen tale foran kirken

– Nå kommer kirken til folk uten at de behøver å komme til kirkerommet, sier Per Anders Nordengen etter søndagens syv minutter lange gudstjeneste i Hauketo-Prinsdal menighet. Den ble vist på Facebook.