I 2021 laget Bymiljøetaten (BYM) et 200 meter langt sykkelfelt i Haakon Tveters vei mellom Skøyenåsveien og Skøyenkroken. Høsten 2021 anla etaten en midlertidig parkeringsplass på kommunens eiendom Haakon Tveters vei 65. Etaten opplyste at den skulle være "et avbøtende tiltak for fjerning av gateparkeringsmuligheter".

Parkeringsplassen var ønsket av Bydel Østensjø, og byrådsleder Raymond Johansen hadde gitt beskjed om at en forutsetning for opparbeiding av et sykkelfelt var etablering av en midlertidig parkeringsplass.

Hvor midlertidig dette tiltaket skulle bli var det ingen på Oppsal som kjente til i fjor høst. Bydel Østensjø og byrådslederen var heller ikke kjent med at «det avbøtende tiltaket» bare skulle vare noen få måneder.

I april ble parkeringsplassen gravd opp. Anlegg av plassen og fjerning av asfalt kom på ca. 400.000 kroner.

BYM sa opp leiekontrakten med Eiendomsetaten om leie av 630 kvm i Haakon Tveters vei 65 i mars. Begrunnelsen var at etaten ikke lenger hadde behov for parkeringsplassen.

Til Nordstrand Blad uttaler en representant for BYM at etaten «har forståelse for at situasjonen skaper en ulempe for de som benytter gateparkering».

Oppsal Arbeiderpartilag mener at avviklingen av den midlertidige parkeringsplassen ikke kan aksepteres. Bygging av nye omsorgsboliger på tomten er utsatt på ubestemt tid. Der parkeringsplassen lå kostet den ikke kommunen fem øre.

Det er utrolig å lese at BYM har «forståelse» for de ulemper etaten skaper helt unødvendig for vanlige folk på Oppsal. BYMs behandling av saken om sykkelfelt i Haakon Tveters vei har fra 2019 vært kjennetegnet av fullstendig manglende forståelse og interesse for problemene vanlige folk får når parkeringsplasser blir fjernet.

BYM er en etat som styres av byråden for miljø og samferdsel. De siste syv årene har denne byråden kommet fra MDG. Når BYM ikke behøver å ta hensyn til vanlige folks problemer og får lov til å kaste bort 400.000 kroner på en parkeringsplass, er det selvfølgelig etter godkjenning fra ansvarlig byråd.

MDG har som politisk mål å redusere bruk av privatbiler i Oslo. Fjerning av parkeringsplasser har vært et virkemiddel for gjennomføring av denne politikken. Det fører selvfølgelig til at mange steder i Oslo er det bare de som har råd til å leie eller kjøpe parkeringsplass som kan ha egen bil. De som ikke har råd, men trenger egen bil, blir nødt til å finne seg et annet sted å bo. Det er dessuten flere steder i Oslo ikke mulig å få leie eller kjøpe en parkeringsplass.

Avviklingen av P-plassen på Oppsal var et grovt misbruk av politisk makt. Oppsal Arbeiderpartilag tar klar avstand fra MDGs maktmisbruk i denne saken.