De neste dagene kan Oslofolk få et spektakulært syn når grønt laserlys fra fly skal kartlegge områder og detaljer over og under vann.

Det skriver Oslo Havn i en pressemelding tirsdag morgen.

Flyet skal i lav høyde bore seg gjennom vannet og ned på sjøbunnen mellom Ekebergåsen, Bygdøy og Nesodden.

Resultatet er tredimensjonale kart med ekstremt detaljert havneinformasjon, sammenhengende fra land til under vann i de grunneste områdene, opplyser de.

– Havner skaper store verdier i hele landet og er viktige hjørnesteiner i norske kommuner. Digitalisering av havnene vil øke verdiskapningen og bedre beredskapen, både for skipstrafikken, havnene og kommunene, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Laserskanningen vil trolig skje onsdag 14. desember i tidsrommet 10-14, opplyser Oslo Havn.

Sammenhengende over og under vann

Ni norske havner, inkludert Oslo havn, arbeider sammen med Kartverket om å digitalisere havnene i et prosjekt som er finansiert av Kystverket og prosjektdeltakerne. I Oslo blir grønn laser testet for å se hvordan kystnære områder kan bli kartlagt mer effektivt.

– Med denne laserskanningen leverer vi en svært viktig bit i puslespillet der Oslofjorden blir kartlagt i minste detalj. Vi kommer et stort skritt nærmere 100 prosent komplett digital terrengmodell som er felles over og under vann, sier kartverksjef Johnny Welle i Kartverket.

Digitaliseringen av havnene gjør innseilinga sikrere, reduserer liggetiden og ventetiden for skipene ved kai, ifølge Welle.

– Båtene får sammenhengende data helt fra sjøbunnen og inn på kaianlegget. Med mer detaljert informasjon kan skipene bedre regne ut nøyaktig hvor mye last de kan ha og legge inn presise tryggingsmarginer, sier Welle.

Revolusjonering

Prosjektleder Hege Berg Thurmann i Oslo Havn FK mener digitaliseringen vil revolusjonere havnene.

– Det vil endre hele måten å drive havna på. Systemene som blir utviklet nå, blir tilgjengelige for alle norske havner, sier Berg Thurmann.