På to uker brant det i to garasjerekker på Manglerud – nå ser brannvesenet en økende trend

I 2020 har det vært en økning i branner i bygg som ikke benyttes til boligformål. Det får brannvesenet til å klø seg i hodet.