Det melder Utdanningsforbundet i en pressemelding onsdag morgen.

– Vi er fornøyde med å ha fått på plass en god pensjonsløsning som er på linje med det offentlige og andre private barnehager har, og en lønnsøkning tilsvarende kommunal sektor, sier en samlet arbeidstakerside ved forhandlingslederne Anne Green Nilsen, Fagforbundet, Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundet og Trond Ellefsen, Delta.

Løsningen innebærer at ansatte i PBL senest innen 1. januar 2025 får livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i Fellesordningen, noe som var et hovedkrav fra fagforeningene. I tillegg blir prosentsatsen de ansatte selv betaler til egen tjenestepensjon redusert fra 3 til 2,5 prosent 1. januar 2023, deretter ned til 2 prosent når fellesordningen for AFP etableres. Arbeidsgivers andel økes tilsvarende. Det betyr at de opprettholder lovens maksimumssatser på sju prosent.

Takker for støtten

– Vi vil takke for all støtte de streikende har fått underveis, spesielt fra foreldre som selv ble rammet av streiken.

– Nå gleder de ansatte seg til å ta imot barna i barnehagene igjen. Ekstra gledelig er det at våre medlemmer kan gå tilbake på jobb med en anstendig og trygg pensjonsordning på plass, sier de tre forhandlingslederne.

Enigheten innebærer at PBL-barnehagene går tilbake til normal drift fra torsdag 17. november, en måned etter at de første gikk ut i streik.

Private barnehager i PBL over hele landet har vært rammet av streik fra 17. oktober. Konflikten mellom arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta, og arbeidsgiverorganisasjonen PBL, har først og fremst handlet om pensjon.

Les tidligere saker om streiken her: