Pasientene sitter hjemme. Nå slår Sæter-lege alarm: – Bekymret for at alvorlige syke ikke tar kontakt

Sæter legegruppe har i underkant av 8000 pasienter. Siden de strenge koronatiltakene ble satt i verk, har antallet konsultasjoner stupt.