NEDRE BEKKELAGET: I forrige avis skrev vi om fartsfantomer på to hjul som skremmer naboene i Fisker Syversens vei. Nabo Henryk Malinowski sto frem med sin bekymring for barna som ferdes på gangveien. 50-60 syklister fra Mosseveien mot sentrum suser like forbi husene i Fisker Syversens vei i løpet av to timer både morgen og ettermiddag.

Les også: Frykter fartsfantomene på to hjul

–Romlefelt en vits

Jon Olav Viste bor i området og kjenner godt til problematikken med farlige trafikksituasjoner like utenfor huset.

– Det var med glede vi i vinter registrerte at strekningen sto øverst på kommunens liste over farlige sykkelstrekninger. Men disse romlefeltene som er malt opp er bare en vits. Jeg har lett etter romlefelt på nettet, og funnet varianter med svak forhøyning i granitt. Det ville hjulpet, men kanskje også tatt en del sykkeldekk, sier Viste.

Les også: Ble kjørt ned i sykkelfeltet

Politiet på saken

Politiet kjenner til ulykken som skjedde på gangveien i fjor, men er ikke kjent med eventuelt andre uhell eller ulykker der.

– Vi vil se nærmere på forholdene i Fisker Syversens vei, sier Tom Løken, politioverbetjent ved Manglerud politistasjon til Nordstrands Blad.

Strekningen i Fisker Syversens vei er ifølge politiet skiltet gang og sykkelvei, og trafikkreglenes bestemmelser gjelder.

– Kravet om tilnærmet gangfart vil gjelde for passering av gående, og er ikke et absolutt krav, sier Løken.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Guri Melby, forteller at Statens Vegvesen, som har ansvaret for strekningen, ikke har noen konkrete planer for akkurat denne strekningen nå.

– Jeg vil oppfordre Statens vegvesen til å gjøre noen tiltak her som øker tryggheten på den aktuelle traseen. Fotgjengere og syklister må ta hensyn til hverandre på gang- og sykkelveier, og syklister som kommer i stor fart har et særlig ansvar, sier Melby.

Les også: Ønsker oppstart av omdiskutert sykkelvei i år

Sagt på nett

Saken engasjerte lesere på Nordstrands Blads facebook-side. Her er to av kommentarene til saken: Leif W. Erichsen: «Det er 3-4 hus på strekningen, og en gutt på 12 år bør kunne se til høyre og venstre... (...) Sett opp et gjerde de få metere som er kritiske ved hekken og send regningen til Sykkel i Oslo.»

Lisbet Jonassen: «Syklister skal også forholde seg til fartsgrenser, være aktsomme og ta hensyn til gående når de sykler på en gang- og sykkelvei. Når det er så smalt og tett på hus, må man rett og slett se seg for og senke farten. Det er ALT for enkelt å si «pass på barna» eller «en gutt på 12 må kunne se seg for» - hva med at en voksen person på sykkel må se seg for!!??»

Les flere saker fra noblad.no