OSLO: Fridagene i pinsen er helligdager, men ifølge politiet er det visst mange som ikke bryr seg om dette. Både søndag og mandag har de sendt ut oppfordringer til innbyggerne om å la støyende arbeid vente.

- Politiet mottar også i dag flere meldinger om støy. Så langt går det i byggestøy/støyende oppussing, gressklipping og annet hagearbeid. Vi ber om at man respekterer helligdagen og ikke forstyrrer den alminnelige ro og fred. Dette gjelder hele 2. pinsedag. Nyt dagen fredelig, skriver politiet på Twitter mandag formiddag.

1. pinsedag meldte de også om en del meldinger om brudd på Lov om helligdager og helligdagsfred.

- Vi henstiller alle til å respektere dette. Det er ikke lov å forstyrre den alminnelige ro og fred med utilbørlig støy. Gressklippere og andre hageredskaper skaper ofte for mye støy, tvitret politiet da.

Her er litt av ordlyden i Lov om helligdager og helligdagsfred:

§ 3. Helligdagsfred

På helligdag fra kl. 00 til kl. 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl. 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrres med utilbørlig larm.

Ved kirke eller gudstjenestested er det mens helligdagsfreden varer ikke tillatt å forstyrre gudstjenesten med unødig larm eller arbeid eller annen forstyrrende virksomhet.

Man kan straffes med bøter hvis man overtrer denne paragrafen.