Politiet mister ikke lokalkunnskap ved å flytte

POLITISJEFER: John Roger Lund, leder, og Gry Lene Sem, nestleder, i enhet øst i Oslo politidistrikt utenfor Manglerud politistasjon. Arkivfoto

POLITISJEFER: John Roger Lund, leder, og Gry Lene Sem, nestleder, i enhet øst i Oslo politidistrikt utenfor Manglerud politistasjon. Arkivfoto

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi mister ikke lokalkunnskap ved å slå sammen to politistasjoner, slik Aina Stenersen fra FrP sier i Nordstrands Blad.

Enhet øst strekker seg fra Stovner i nord til Holmlia i sør, utenfor ring 3 i Oslo. Politiet holder i dag til på to, nesten like store, lokaler som leies.

Oslo politidistrikt ønsker å skape en polititjeneste som er bedre enn i dag, og polititilbudet til medborgerne skal være det samme uavhengig av antall oppmøtesteder for enhetens ansatte.

Politiet ønsker å være tydelig til stede i bydelene, særlig med forebyggende politipatruljer. Politiet har økt ressursinnsatsen betydelig i dette området i Oslo sør og nord de siste årene. I tillegg skal politiet ha forutsigbar og behovstilpasset tilstedeværelse i alle de ulike bydelene i enhet øst og i politidistriktet samlet sett.

Tilstedeværelse i nærmiljøene er viktig og riktig bruk av ressurser. Dette vil enhet øst fortsette med.

Å fjerne et politibygg i Oslo hvor avstandene er korte, vil ikke tilsi et dårligere tilbud til publikum. Derimot vil det gi politiet bedre tid til å drive med politioppgaver. Politiet må endre seg i takt med samfunnet for øvrig og drive effektivt og samfunnsøkonomisk.

LES OGSÅ: Snart klart hvor den nye stasjonen til Manglerud-politiet vil bli plassert

Lokalkunnskap og tilstedeværelse

I dag er det slik at Manglerud politistasjon er stengt for besøkende. Skal du for eksempel ha pass må du til Politihuset på Grønland. Den teknologiske utviklingen gjør det lettere å ta kontakt med oss. Skal du anmelde en hendelse kan du gjøre det på nett, eller på en av de andre åpne politistasjonene.

Relasjonsbygging og kontakten med innbyggerne foregår via polititjenestepersoner som jobber ute i nærmiljøene, ikke inne på politistasjonene hvor befolkningen ikke har tilgang. Det er ikke bygninger som skaper lokalkunnskap og gode relasjoner. Dette skapes når mennesker møter mennesker.

Politiet i enhet øst skal fortsatt bidra aktivt med forebyggende arbeid og kriminalitetsbekjempelse i alle våre syv bydeler. Det skal gjøres med god lokalkunnskap og høy grad av tilstedeværelse, uavhengig av bygning og lokasjon.

Å fjerne et politibygg sentralt i Oslo vil ikke føre til mindre lokalkunnskap eller mindre tilstedeværelse.

Vi har faste, dedikerte polititjenestepersoner i hver bydel. Vi er til stede med mobile politiposter som plasseres der behovet til enhver tid er størst. Gjennom vinteren har vi hatt fast "kontortid" på biblioteket på Mortensrud. I tillegg er vi i dialog med enkelte bydeler for å konkretisere mulighetene for at politiet kan jobbe ut fra bydelslokasjoner for å komme tett på innbyggerne.

Lokalkunnskap og lokal tilstedeværelse forsvinner ikke ved samlokalisering. Vi skal fortsatt være de samme menneskene, i de samme funksjonene, og vi skal fortsatt jobbe tett sammen med alle våre syv bydeler. Våre gode relasjoner til lokalbefolkningen, nærmiljøet og bydelene vil bli bevart.

LES OGSÅ: Lokalpolitikere imot flytting av Manglerud politistasjon ut av distriktet - gir full støtte til lokalt SV-forslag

Kriminalitetsutvikling

Når Stenersen viser til en økning i ungdomskriminalitet på hele 75 %, velger hun bevisst å ta utgangspunkt i det ene året med lavest registrert ungdomskriminalitet.

Kriminalstatistikk påvirkes i stor grad av politiets innsats. Dersom politiet øker sin innsats og produserer mange straffesaker, vil den registrerte kriminaliteten gå opp. Og motsatt, om vi slutter å patruljere og produsere straffesaker, vil kriminaliteten falle kraftig. Vi har tidligere beskrevet hvordan politiets fokus og ressursstyring gjorde kriminalstatistikken kunstig lav i 2015, og at den faktiske kriminaliteten trolig var noenlunde lik som i 2014 og 2016.

Vi har likevel flere ganger uttrykt bekymring over gruppen ungdom som begår gjentatt kriminalitet. Men vi har da også tatt grep i nært samarbeid med justisdepartementet og kommunen. I fjor så vi en beskjeden økning på seks ungdommer i denne gruppen. Av disse ungdommene var kun én bosatt i Oslo. Altså er det gode samarbeidet mellom politiet, kommunen og bydelene i ferd med å snu trenden.

LES OGSÅ: 50 år på Manglerud!

Endrede krav til funksjonalitet

Politiets behov har også endret seg siden leieavtalene for Manglerud og Stovner ble inngått for veldig mange år siden. De to byggene har ikke kapasitet til å møte dagens behov.

Enhet øst har store plassutfordringer, og blant annet kravet til avhørsrom, tekniske undersøkelser med mer er drastisk endret de siste årene. Lokalene er dessuten preget av alder, og det er behov for lokaler som tilfredsstiller HMS-krav og samtidig kan understøtte tjenesten best mulig. Dagens lokaler er ikke egnet for dagens polititjeneste.

Mange nye medarbeidere – bedre samhandling

Dagens to stasjoner har også fått mange nye medarbeidere. På noen få år har vi vokst med over 60 ansatte på hver av stasjonene.

Et nytt felles lokale for alle våre ansatte, som er bedre egnet for en ny og moderne polititjeneste, vil bidra til å skape bedre samhandling og kunnskapsdeling på tvers av fagmiljøer internt i politiet

Kostbare leieavtaler

Frem til nå har vi hatt gunstige leieavtaler – avtaler tegnet i et helt annet marked. Å inngå to nye leiekontrakter istedenfor én i dagens leiemarked, ville ha blitt svært kostbart for oss. Noe som dessverre ville ha gått utover polititjenesten.

Vi har syv bydeler som har og skal få gode polititjenester – ikke bare to. En sentralt plassert politistasjon midt i vårt ansvarsområde vil gi bedre polititjeneste for alle.

John Roger Lund, leder enhet øst i Oslo politidistrikt
Gry Lene Sem, nestleder enhet øst i Oslo politidistrikt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags