Politiet og ambulansen rykket på 8200 oppdrag i våre tre bydeler i 2019. Dette er de vanligste hindrene

AMBULANSE: 8200 oppdrag hadde ambulansene i vårt distrikt i fjor. Totalt rykket ambulansetjenesten på 180.000 oppdrag i Oslo i 2019. Her fra Manglerud Senter.

AMBULANSE: 8200 oppdrag hadde ambulansene i vårt distrikt i fjor. Totalt rykket ambulansetjenesten på 180.000 oppdrag i Oslo i 2019. Her fra Manglerud Senter. Foto:

Nødetatene har som et krav om å være på plass innen ti minutter i 90 prosent av alle hasteoppdrag. Det klarer to av tre nødetater i våre bydeler.

DEL

NORDSTRAND: Når du ringer 110, 113, eller 112 og har behov for hjelp raskt, skal det gå ti minutter før nødetatene er på plass hos deg. For politi, brann og ambulanse er det strenge retningslinjer som må bli fulgt.

Nordstrands Blad har spurt alle nødetatene om responstiden deres, og svaret fra samtlige nødetater er det samme:

– Vi klarer det, men det er til tider vanskelig.

Både brannvesenet og ambulansetjenesten forteller at det som ofte setter dem ut av spill, er feilparkerte biler, trange gater eller graving og veiarbeid som ikke er meldt inn. Det forsinker og kan være avgjørende for liv og helse.

– Det er tidvis utfordringer med spesielt gravearbeid som ikke er meldt inn, eller feilparkerte biler. Da må vi enten ta en annen vei, eller så må vi fysisk flytte bilene. Det tar tid, sier Joachim Klaveness Jensen i beredskapsavdelingen til Oslo brann- og redningsetat.

– Dersom vi har utfordringer med fremkommelighet på grunn av stadig feilparkering, må vi gå i dialog med andre etater, eksempelvis Bymiljøetaten, for å se på muligheter for regulering av gater, sier Jensen.

Han forteller at de ofte er ute på rekognosering og kjører ulike gater for å se om de rett og slett kommer frem når det ikke er krise.

8200 ambulanseoppdrag i 2019 fra Prinsdal

Også ambulansen hadde mange krevende oppdrag i fjor. Enheten ved Prinsdal Ambulanse var i fjor ute på over 8200 oppdrag.

– Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Oslo har ansvaret for å svare på nødmeldinger til 113 fra hele Oslo. AMK har et krav på seg til å besvare 90 prosent av nødanropene innen ti sekunder. Innen det har gått to minutter, skal AMK ha besluttet hvilken type respons som utløses ved det enkelte nødanropet, og nærmeste ledige ambulanse skal varsles, forteller Caroline Falck Johansen.

Hun er stasjonsleder for enheten ved Prinsdal ambulanse. Også de har krav fra myndighetene om hvor raskt mannskapene skal være på plass hos innringer.

– Ambulansen responderer fra stasjonen, beredskapspunktet eller der den måtte befinne seg når den mottar melding om hendelsen, og har da, etter Helsedirektoratets anbefalte retningslinje, ti minutter til å nå frem til hendelsesstedet.

PRINSDAL: Her er noen av de ansatte ambulansearbeiderne i aksjon ved Prinsdalen ambulansestasjon.

PRINSDAL: Her er noen av de ansatte ambulansearbeiderne i aksjon ved Prinsdalen ambulansestasjon. Foto:

Politiet var på 7000 hasteoppdrag i Oslo

I både 2018 og 2019 hadde Oslo-politiet rundt 7000 hasteoppdrag. 1790 av disse var i enhet øst, som Manglerud politistasjon er en del av.

Runar Skarnes, seksjonsleder i seksjon for operasjonssentral og sentralbord ved Oslo politidistrikt, sier til Nordstrands Blad at de har en intensjon om å komme frem så raskt som mulig på alle type oppdrag, men spesielt på hasteoppdragene.

– Oslo politidistrikt er på plass i løpet av ti minutter på mellom 90–95 prosent av alle hasteoppdrag. Hos oss begynner responstiden fra telefonen begynner å ringe i Operasjonssentralen til patruljen er i riktig område, forteller Skarnes.

– Vi kommer ofte i situasjoner der vi må prioritere hvor patruljene skal være. Dessverre er det ikke alltid slik at vi overholder responskravet om det er oppdrag i marka for eksempel. Der skal vi være på plass innen 16 minutter, forteller han.

Vanskelig å si nei

Han forteller at noe av det vanskeligste deres operatører gjør, er å måtte si nei til et oppdrag.

– Ansatte på operasjonssentralen har krevende arbeidssituasjon. Vi er glad for at mange varsler oss, og vi registrerer at mange har veldig høye forventninger til hva politiet kan hjelpe dem med. Vi tolker dette som at folk fleste har høy tillit, sier Skarnes.

– Dessverre er det sånn i vår hverdag at vi må avslå og/eller foreslå andre løsninger enn politiet, når vi forstår at vi ikke er i stand til å prioritere den enkelte melder. Dette er også med å bidra til at operatørhverdagen er utfordrende, forteller han.

Artikkeltags