Politiet og ambulansen rykket på 8200 oppdrag i våre tre bydeler i 2019. Dette er de vanligste hindrene

Nødetatene har som et krav om å være på plass innen ti minutter i 90 prosent av alle hasteoppdrag. Det klarer to av tre nødetater i våre bydeler.